Главная   Контакты   Карта сайту
ГоловнаВідділення та підрозділи → Ревматологічне відділення

Ревматологічне відділення

1.1.    ПРАВОВА БАЗА, НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

МЕДИЧНА ДОПОМОГА РЕВМАОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РЕГЛАМЕНТУЄТЬСЯ НАСТУПНИМИ НАКАЗАМИ:

  • НАКАЗОМ МОЗ УКРАЇНИ:  № 242 ВІД 15.12.1995 Р. « ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І УДОСКОНАЛЕННЯ РЕВМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ»,  НАКАЗОМ МОЗ УКРАЇНИ № 676 ВІД 13.10.2006 Р. «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „РЕВМАТОЛОГІЯ”»;
  • НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ:  № 263 ВІД 11.04.2014Р. «УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ(ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ)МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ «РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ»
  • НАКАЗАМИ УОЗ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОДА:  № 175 ВІД14.04.2000Р. «ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ АРТРОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ» І    № 184 ВІД 27.04. 2004 РОКУ   «ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕВМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
  • НАКАЗ УОЗ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОДА № 99 ВІД 22.10.2014Р. «ПРО СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗРОБКИ ЛОКАЛЬНОГО ПРОТОКОЛУ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ ДОПОМОГИ ЗА НОЗОЛОГІЄЮ «РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ»

   
1.2.    Перелік інновацій та методик впроваджених в практику

Діагностика і лікування хворих базується на абсолютно нових технологіях:
- Використовуються імунологічні маркери системних хвороб і системних васкулітів.
- Антигени  гістосумісності для діагностики серонегативнихспондилоартритів і деяких васкулітів
- магнітно -резонансна томографія  і УЗД для діагностики хвороб суглобів.
-Денситометрія
Лікування базується лише на результатах доказової медицини і рекомендаціях  Асоціації ревматологів України, що базуються на даних  Європейської   анти ревматологічної  ліги.  Всі ці рекомендації відповідно включені в  локальні протоколи.  
З 2010 року у відділенні застосовується імунобіологічна терапія для лікування ревматоїдного артриту,  хвороби Бехтєрєва  і  псоріатичноїартропатії, остеопорозу.
Впроваджено лікування остеопорозу сучасними антиостеопоротичними  препаратами,
Лікування остеоартрозу всуглобовим введенням гіалуронової кислоти.
В області запроваджена система моніторингу активності  процесу у хворих, що отримують хворобомодифікуючу терапію і глюкокортикоїди.
А також система експертної оцінки діяльності  ревматологів мережі.
Що дало можливість досягти оптимальних рейтингових показників роботи.
 
1.3.    Історія відділення
Відділення ревматології відкрито 13 лютого 1985 року ( за наказом №48  обласної лікарні)і  було розраховане на 50 ліжок.   В ньому було 2 маніпуляційних і 8 палат,  зрозуміло, що в більшості з них  лежало 6-7 хворих, а в найпросторішій ¬─ сьомій стояло аж 10 ліжок. С.О. Латаш тимчасово очолила відділення.  До щойно відкритої  ревматології  прийшли працювати колишні медсестри дитячих  хірургічних відділень: А.М.Ярмолюк, Т.М.Коломієць, В.М. Кравчук, Л.В.Шульга і досвідчена медсестра терапевтичного відділення М.В.Ільченко. У той час Світлана Олександрівна,  напевно, і не підозрювала ─  наскільки її вибір виявився  вдалим.   Медсестри, котрі вже мали 4-5 років стажу роботи,  працюючи з вкрай важкими дітьми,  здобули (такі необхідні в ревматології!) і відповідальність, і чуйність,  і  чудові  навики виконання всіх  маніпуляцій. Згадуючи ту пору, старша сестра центру  А.М.Ярмолюк, розповідає: „Коли  ми прийшли у відділення і стикнулися з масою медикаментів, які  тут  використовують, то нас охопив справжній жах, бо працюючи  в хірургії, ми мали справу тільки з перев’язками, розчинами, антибіотиками ─ не більше. Тоді  ж, хворі  самі нічого не купували, на сестринському посту потрібно було видавати кожну таблетку і знати для чого і як її приймати. Вірите, щоб опанувати обсягом необхідних лікарських засобів, ми забирали додому інструкції по використанню препаратів і вечорами, наче буквар, вивчали їх до наступної  зміни.”  Разом  із С.О. Латаш у тому ж 1985 році почала працювати у відділенні лікар Наталія Василівна Горбач, до цього вона вже мала досвід роботи в кардіології.
З вересня 1985 року відділення очолила, Людмила Сергіївна Крикливець, котра, маючи за плечима 8 років практичної роботи, щойно закінчила клінічну ординатуру при Чернівецькому медичному інституті. А через  рік, у 1986 році,  до лікарського  колективу  відділення приєднався  Олександр Васильович Медвєдєв.
Перші роки роботи ревматології були часом її становлення.  Пригадуючи їх,  не можна не згадати Олівера Уенделла Холмса,  котрий писав,  що  „лікування хворого ─ це завжди суть навчання медицині”. Саме так ми навчалися не лише секретам ревматології, але й умінню організувати службу в області, шукали ті важелі впливу, які б покращили  надання ревматологічної допомоги як на місцях, так і у відділенні.  
Велику допомогу в організації роботи відділення і служби надавало відділення охорони здоро’я області , особливо його керівник Ю.П.Спіженко і головний терапевт В.І. Мальцеви.  Керівництво того часу навчило нас  умінню реально оцінювати ситуацію в  галузі, саме ─ через вивчення і аналіз основних показників здоров’я  населення;  порівнювати свою роботу  з іншими регіонами, в т.ч. і розвинутими країнами; а ще ─  бачити перспективу  особистої   діяльності на найближчий і віддалений час. В перші роки роботи у відділенні продовжувалася стара тенденція –  в основному лікувалися хворі  на ревматизм (до 40%). Однак, із збільшенням виїздів до районів області, та з  уведенням у найбільших  лікувальних закладах посад ревматологів,  ситуація почала змінюватися. У структурі  хворих  відділення,   стали переважати хворі  із патологією суглобів, зокрема ─ревматоїдним артритом,  системними захворюваннями сполучної тканини,реактивними артритами.З 1986 році розпочато лікування  хворобомодифікуючими препаратами і використання – пульс-терапії мегадозамиметіпреду. Відділення було повністю забезпечене безкоштовними найсучаснішими медикаментозними препаратами.
У 1995 році до відділення прибув ще один лікар ─Ф.В.Білько, який  у 2002 році виїхав до США.
З 1993 року, коли ревматологічну службу України очолив В.М.Коваленко, відбулися  позитивні зміни -   регулярними стали семінари, конференції, з’їзди, почала видаватися  наукова і методична література, а потім  і „Український ревматологічний журнал”, а ще  започаткувалося проведення  „Шкіл  ревматологів”  із участю провідних  фахівців  світу. Кінець 80-х і 90-і роки  для ревматологічного відділення означилися  впровадженням в діагностику ревматичних хвороб лабораторних імунологічних досліджень, широким застосуванням ехокардіографії, більшої координованості роботи із суміжними спеціалістами – ортопедами, фізіотерапевтами, хірургами, неврологами тощо.  
На 1995 рік   відділення  вже   володіло  власним  досвідом  лікування, специфічними підходами  до діагностики (переважно на амбулаторному етапі  лікарської допомоги), крім того цілком змінилася  структура  хворих в бік збільшенням  пацієнтів із ревматичними хворобами суглобів  і тих, що страждають на  системні  захворювання сполучної тканини ─  все це змушувало покращити умови перебування хворих у відділенні,  переглянути  тактику і терміни  їх лікування. В цьому ж році,  здійснена  реконструкція   відділення із створенням палат на 2-3 ліжка, заміною сантехніки, покращенням матеріальної бази. Відкривається  так звана мала операційна, де проводитьсязабір матеріалу для морфологічного підтвердження діагностованої  патології. Всі лікарі оволодівають методикою виконання  біопсії шкіри і м’язів, крім того впроваджується  і  хондропротекторна терапія із попереднім  проведенням  лаважу суглобів. Терміни лікування скорочуються вдвічі, з 24 ─ до 13-12 днів, а  кількість ліжок зменшується до 45, проте лікується на них  щорічно понад  тисячу пацієнтів (проти попередніх 300). Із скороченням  державних  бюджетних асигнувань на лікування основні витрати на медикаментозну терапію лягають на плечі самих хворих. Ця обставина примушує лікарів більш виважено ставитися до  призначення кожного препарату,  назавжди забувши колишню практику поліпрагмазії. Не зважаючи на досить відчутну  вартість сучасного лікування,  успішно  впроваджуються  нові покоління нестероїдних протизапальних препаратів, комбінована імунокорегуюча терапія,  разом із пульс-терапією використовується плазмоферез, гіпербарична оксигенація, на порядок денний виноситься проблема остеопорозу і його профілактики, розпочинається лабораторна діагностика хламідіозу  і відповідно ─ реактивного артриту.  В останні роки в колектив прийшло молоде поповнення - лікарі і сестри: Костянтин Вікторович Рудой,  Юрій Валентинович Нікеренков.
За останні роки  в ревматологічному центрі  відбувся новий якісний підхід до лікування ревматологічних пацієнтів. Змінилася парадигма лікування – від поставленої цілі  - здобуття  симпоматичного покращення -  до досягнення ремісії, чи мінімальної активності хвороби.
Діагностика і лікування хворих базується на абсолютно нових технологіях:
- Використовуються імунологічні маркери системних хвороб і системних васкулітів.
- Антигени  гістосумісності для діагностики серонегативнихспондилоартритів і деяких васкулітів
- магнітно -резонансна томографія  і УЗД для діагностики хвороб суглобів.
-Денситометрія
Лікування базується лише на результатах доказової медицини і рекомендаціях  Асоціації ревматологів України, що базуються на даних  Європейської   анти ревматологічної  ліги.  Всі ці ре6комендації відповідно включені в  локальні протоколи.  
З 2010 року у відділенні застосовується імунобіологічна терапія для лікування ревматоїдного артриту,  хвороби Бехтєрєва  і  псоріатичноїартропатії, остеопорозу.
Впроваджено лікування остеопорозу сучасними антиостеопоротичними  препаратами,
Лікування остеоартрозу всуглобовим введенням гіалуронової кислоти.
В області запроваджена система моніторингу активності  процесу у хворих, що отримують хворобомодифікуючу терапію і глюкокортикоїди.
А також система експертної оцінки діяльності  ревматологів мережі.
Що дало можливість досягти оптимальних рейтингових показників роботи.
Оглядаючись назад, здається,  що життя  ревматології обласної лікарні  впродовж тридцяти років не текло, а пульсувало,  наче кров у напружених судинах. Кожен поштовх часу приносив до нього  якісь зміни, більш високі діагностичні і лікувальні технології,  інші вимоги,  інші погляди на патогенез і перебіг хвороб. Та незмінним залишалося лиш одне ─ ревматологічний хворий, який, як і  кожна людина у своїх стражданнях, не схожий  на інших.  Напевно, будь-кому із практикуючих ревматологів відома проста істина, що всі успіхи  діагностики і лікування  їх пацієнта лежать у глибині людської душі, а  не  в захмарних  висотах  прогресу. Десятим відчуттям  лікар мусить сприйняти  усі болі слабого і  викликати довіру  до себе, бо без неї    не переконати  хворого  в тому, що,  занедужавши, він став іншою людиною, людиною яка  щодня, аж поки горить її зірка,   має жити в союзі із хворобою і боротися за своє життя – без паніки, без страху,  а з розумінням необхідності  постійного лікування. І навряд чи такий хворий опісля захоче звертатися до іншого доктора. Для багатьох „приречених” пацієнтів відділення стало кругом спасіння, а ті, хто повертав їм  радість  життя ─ без перебільшення ─  рідними людьми.
... Кожен із колективів  за  довгі  роки спільної праці його членів набуває власного, характерного обличчя, з  притаманними  лише йому рисами. Кажуть, що в ревматологічному  центрі  всі   хто  працює ─ особистості,  люди  із загостреним відчуттям власної гідності, ті, хто „знає собі ціну”. Добре це, чи погано ─  важко сказати.. За плечима у них уже є досвід  лікувальної  роботи, пройде декілька років ─  і з них розквітнуть  справжні  ревматологи.  В одній  із бесід, розповідаючи молоді  про відділення, я зауважила, що слід шукати  у кожного з ким працюєш, те, чому  варто було б навчитися... Справді,  не так просто оволодіти професійною  інтуїцією Н.В.Горбач,  деонтологічними  здібностями  С.О. Латаш,  аналітичним  мисленням  О.В.Медвєдєва Кожен із них – яскрава індивідуальність, фахівець високого класу,  і всі вони фанатично закохані в свою спеціальність  (можливо, через це для лікарів-інтернів терапевтичного профілю ревматологія  стає надовго улюбленим відділенням). Навіть у відпустках ревматологів  не  відпускають (вибачте за каламбур) думки про хворих,  „котрі не дають заіржавити сірим  клітинам їхнього (лікарів) мозку”.
Напевно,  це добре знають ті, хто потребує  їхніх  знань і вміння, ─  тому й не дивно, що прийом до обласних ревматологів за останні роки виріс майже втричі й сягає  тепер більше 15 тис. відвідувань на рік.
Дозволю собі закінчити цей нарис-біографію про рідне відділення і своїх колег рядками  із власної збірки „Сонячний годинник”
─  Біжить дорога стрічними роками ─
Дорога в вічність... Всім... Без вороття...
Земну дорогу прокладем  руками
Між буднями бурхливого життя.
На ній комусь співати і смішити,
Комусь хлібами землю золотить.
Ну, а мені? Мені себе ділити
Всім тим, кому так важко і болить.
Я вам себе роздам... Всім... По краплині...
Щоб горе й сльози трохи зупинить.
Можливо, у якійсь щасливій днині
Мій сміх луною ─ в вашім забринить.
Я йду в дорогу, в зоряну дорогу,
І я на ній збираю по зерну:
Чиюсь любов, чиюсь біду й тривогу ─
Душі ж багатство у кінці пожну .                                     Л.С. Крикливець
 
1.4.    БІОГРАФІЧНІ ДАНІ ЗАВІДУВАЧКИ РЕВМАТОЛОГІЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ
    Крикливець Людмила Сергіївна, 1953 року народження, працює завідувачкою відділення ревматології обласної клінічної лікарні ім.. О.Ф. Гербачевського і одночасно являється обласним позаштатним ревматологом управління охорони здоров’я  Житомирської облдержадміністрації з 1985 року. У 1977 році  з відзнакою  закінчила лікувальний факультет  Чернівецького медичного  інституту   за спеціальністю “лікувальна справа”.  Після закінчення інституту  проходила інтернатуру по терапії в Чернігівській міській лікарні, затим, з 1978 по 1981 рр. працювала  дільничним лікарем, а згодом головним лікарем Шаповалівської дільничної лікарні Борзнянського району Чернігівської області. З 1981 по 1983 рр., після спеціалізації по педіатрії,  працювала педіатром Новоушицької районної лікарні Хмельницької області. З 1983р. і по 1985р. навчалася в клінічній ординатурі на базі Чернівецького медінституту за фахом „кардіологія”. З 1985 року й по теперішній час працюю завідувачкою обласного відділення  ревматології обласної клінічної лікарні ім.. О.Ф. Гербачевського. У 2001 році нагороджена медаллю ім.. Стражеска М.Д. „За заслуги в охороні здоров’я”. У 2009 році Крикливець Л.С.  присвоєне  звання «Заслужений лікар України». Підвищую професійний рівень, являється  учасником Європейських форумів – конгресів EULAR  і  Європейської академії по ревматології. Працюючи на посаді головного ревматолога, володіє ситуацією з надання  ревматологічної допомоги населенню України й області; знайома з передовими світовими і європейськими технологіями  діагностики  й лікування  ревматологічних захворювань і використовую їх в практичній діяльності, у відповідності  прийнятих і затверджених асоціацією ревматологів України,  консенсусів. Маю  знання  необхідні для проведення сучасного  лікувально-діагностичного процесу  на основі  критеріїв діагностики, в яких враховані окрім клінічних симптомів імуноферментні, генетичні, біохімічні маркери, а також  радіологічні, ультразвукові й МРТ методи візуалізації, а також інші дослідження, як то - гістологічні, цитологічні,  денситометричні  й т. ін... Володію методикою периартикулярних блокад, внтрішньоартикулярних ін’єкцій, суглобового лаважу, технікою оперативного втручання для проведення біопсії шкіри та м’язів. Бере  активну участь в суспільному житті лікарні.  Є керівником театру-мініатюри «Авіценна» , що був неодноразово лауреатом конкурсу «Ліра Гіппократа».  Написала 14 різножанрових художніх книг.

1.5.      СТРУКТУРА  ВІДДІЛЕННЯ

1.Завідувач відділенням, лікар-ревматолог вищої категорії – 1
2. Лікар ревматолог вищої категорії - 4
3.Старша медична сестра вищої категорії – 1
4.Сестра медична палатна вищої категорії – 3
5.Сестра медична палатна першої  категорії – 1
6.Сестра медична палатна другої категорії - 3
7.Сестра медична палатна – 3
8.Сестра медична процедурного кабінету, вищої категорії – 1,25
9.Сестра господиня – 1
10. Молодша медична сестра палатна – 7
11.Молодша  медична сестра, буфетниця – 2
12.Молодша  медична сестра процедурного кабінету – 1

В ревматологічному відділенні проводитьсялікування:

      ·            Васкуліти великих судин: гігантоклітинний артеріїт, артериїт Такаясу;

·            Васкуліти судин середнього розміру : нодозний (вузловий периартериїт) поліартериїт; хвороба Кавасакі;

·            Васкуліти дрібних судин: ANCA-асоційовані васкуліти, гранулематоз з поліангіїтом (хвороба Вегенера), еозинофільний гранулематоз с поліангіїтом (синдром Чарга-Стросса);

·            Мікроскопічний поліангіїт;

·            Імунокомплексні васкуліти дрібних судин : імуноглобулін – А васкуліт; кріоглобунемічний васкуліт; анти-GBM-хвороба, гіпокомплементарний уртикарний васкуліт;

·            Васкуліти ,які уражають судини різних розмірів: хвороба Бехчета, синдром Когана;

·            остеоартрити;

·            Остеопорозу;

·            серонегативні спондилоартропатії: анкілозуючий спондилоартрити, псоріатична артропатія, реактиві спондилоартрити;

·            системного червоного вівчака, синдрому Шарпа,;

·            системної склеродермії, синдрому Шегрена, дерматоміозиту,;

·            ревматичної поліміалгії;

·            геморагічний васкуліт;

·            синдрому Гудпасчера, гранулематоз Вегенера;

·            хронічної ідіопатичної тромбоцитопенії;

·            антифосфоліпідного синдрому

·            мікрокристалічних артропатій.

Основна мета нашої роботи - надання високоспеціалізованої ревматологической допомоги, з метою досягнення зниження активності процесу до мінімального рівня, або ж досягнення ремісії

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ:

·            Весь спектр діагностичних обстежень (імуноморфологічні, імуногенетичні, молекулярно-генетичні методи);

·            Сучасна спеціалізована цитостатична терапія (метотрексат, циклофосфан, сульфасалазин, лефлунамід, гидроксихлорохин) спрямована на патогенетичні ланки аутоімунних системних захворювань;

·            Ревматологічне відділення єдине в облсті де використовується лікування біологічними агентами (анти ФНП, анти-ІЛ6, анти В-клітинна) для лікування ревматоїдного артриту, серонегативних спондилоартропатий, системних васкулітів; а також де застосовуються  антирезорбтивні методи терапії остеопорозу (золедронова кислота, деносумаб).

·            Важливою складовою нашої медикаментозної піраміди є широке використання внутрішньосуглобових ін'єкцій глюкокортикоїдних препаратів і гіалуронової кислоти для лікування остеоартрозу!

ПЕРЕВАГИ ЛІКУВАННЯ В РЕВМАТОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ:

1.    Високий рівень професіоналізму і великий досвід фахівців, які регулярно проходять освітні програми у вітчизняних та зарубіжних клініках.

2.    На даний період часу завідувачка відділення навчається студентів і фахівців в галузі охорони здоров’я по всьому світу BMJLearning. Отримала сертифікати з 8 модулів навчання.

3.    Повна база діагностичного обстеження для пацієнтів з найбільш частими коморбідними станами.

4.    Мультидисциплінарний підхід в терапії ревмопатологіі.

5.    Введено персоніфікований підхід до лікування хворих відділення.

6.    Можливість суміжних консультацій лікарів вузької спеціалізації (невропатолог, ангохірург, ревматолог та ін)

7.    Комфортні умови перебування.

8.    Надання при необхідності консультативної допомоги після виписки з стаціонару.

 

Результати діяльності за 2018 рік

В ревматологічному відділенні впроваджені і використовуються усі сучасні інноваційні технології як лікування так і діагностики. У 2017 році у відділенні впроваджено: Визначення в крові вмісту25-ОН(Д3) з ціллю визначення (зниження або дефіциту) для корекції лікування системного остеопорозу. Визначення інтерлейкіну 6 , як маркера діагностики ревматичної поліміалгії. Лікарі відділення приймали активну участь у науково-практичних конференціях в тому числі і міжнародного значення , брали участь в проведенні профільних товариств – проведено 4 засідання , а також лікарняних конференцій - проведено 2 конференції. Надрукована одна наукова стаття в «Українському ревматологічному журналі» №2 (68-2017)Зареєстрована одна раціоналізаторська пропозиція: Свідоцтво №19, від 12.10. 2017р. «Схема аналізу показника частоти розбіжностей поліклінічних і клінічних діагнозів»

Рис.1. На конгресі в Мадриді

 

Рис.2. Естетика відділення не остання складова успішного лікування

 

Хворі із цими ознаками потребують нашої допомоги

 

 

 

 

 

ФОТО ВІДДІЛЕННЯ