Главная   Контакты   Карта сайту
ГоловнаВідділення та підрозділи → Централізована клініко-діагностична лабораторія

Централізована клініко-діагностична лабораторія

Централізована клініко-діагностична лабораторія

 

Централізована клініко-діагностична лабораторія (далі ЦКДЛ) є структурним підрозділом обласної клінічної лікарні ім.О.Ф. Гербачевського Житомирської обласної ради, яка обслуговує пацієнтів відділень стаціонару та консультативно-діагностичної поліклініки.

Старший лаборант ЦКДЛ Галина Казимирівна Ляшенко, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії за фахом «Лабораторна справа. Клініка». Управлінням охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації призначена обласним позаштатним лаборантом, є членом атестаційної комісії управління охорони здоров’я з атестації молодших спеціалістів з медичною освітою.

В ЦКДЛ працює 22 лікарі та біологи з таких спеціальностей: «Клінічна лабораторна діагностика», «Клінічна біохімія», «Лабораторна імунологія», «Бактеріологія». Атестовано на вищу кваліфікаційну категорію 10 спеціалістів, на першу кваліфікаційну категорію 8 спеціалістів. Лаборантів працює 84, з них 29 (34%) атестовані на вищу кваліфікаційну категорію, 14 (17%) атестовані на першу кваліфікаційну категорію, 24 (29%) атестовані на  другу кваліфікаційну категорію.

ЦКДЛ оснащена сучасними автоматичними та напівавтоматичними аналізаторами, що дозволяє застосувати найсучасніші методи лабораторної діагностики та забезпечити якість виконаних досліджень (гематологічний автоматичний аналізатор Свелаб, біохімічний автоматичний аналізатор XL-200, напівавтоматичні біохімічні аналізатори CHEM-7, аналізатор для визначення глікованого гемоглобіну D-10, аналізатор електролітів, імуноферментний аналізатор).

ЦКДЛ в 2014 році атестована комісією Міністерства здоров’я України та отримала свідоцтво на право виконання вимірювань (лабораторних досліджень) у сфері поширення державного метрологічного нагляду, що дозволяє ЦКДЛ виконувати лабораторні дослідження різних видів за 132 методиками, що надає можливість забезпечити лікувально-діагностичний процес при наданні високоспеціалізованої 3 рівня медичної допомоги.

   В ЦКДЛ велика увага приділяється контролю за якістю лабораторних досліджень. Щоденно проводиться внутрішньолабораторний контроль за якістю усіх видів лабораторних досліджень з застосуванням стандартизованих контрольних матеріалів з нормальними та патологічними показниками. Щорічно ЦКДЛ бере участь в раундах зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень для лабораторій України, що проводяться Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології. Також ЦКДЛ отримала сертифікат Quality Control за участь у міжнародній програмі зовнішньої оцінки якості, що проводить Prevecal Departament BioSystems S.A. Barselona

В склад ЦКДЛ входять 5 відділів де виконуються відповідні види лабораторних досліджень: клініко-гематологічний, біохімічний, цитологічний, імунологічний, бактеріологічний.

Щорічно в ЦКДЛ виконуються понад 1540000 досліджень, з них для пацієнтів обласної клінічної лікарні 74,7%, для інших закладів області 25,3% для яких «централізовано» виконуються цитологічні дослідження для проведення онкологічного моніторингу за жіночим населенням області. В 2015 році для пацієнтів обласної клінічної лікарні було виконано 1144023 досліджень, з них для пацієнтів стаціонару 851614 дослідження (74,5%), для пацієнтів консультативно-діагностичної поліклініки 366754 дослідження (25,6%).

 В клініко-гематологічному відділі виконуються такі дослідження:

- мікроскопічні дослідження сечі, рідин з серозних порожнин, спинномозкової рідини, мокротиння, жовчі, випорожнень та іншого біологічного матеріалу;

- гематологічні дослідження периферичної крові виконуються на гематологічному аналізаторі Свелаб (Швеція), що надає можливість за 10 – 15 хвилин виявити патологічні зміни у лейкоцитах, еритроцитах, тромбоцитах за 15 параметрами; при мікроскопічному дослідженні препаратів (мазків крові) спеціалісти виявляють патологічні зміни в цитоплазмі та ядрах клітин крові, що характерні при гострих та хронічних лейкозах, мієлодиспластичних синдромах, анеміях (гемолітичних, В12-фолієводефіцитних, залізодефіцитних, постгеморагічних та інших);

-  спеціалісти відділу обов’язково досліджують пунктати стернальної кістки для встановлення діагнозу при захворюваннях системи крові та виявлення метастазів раку в кістковий мозок.

 В біохімічному відділі ЦКДЛ виконуються дослідження:

-   системи гемостазу (визначення фібриногену, протромбінового часу, тромбінового часу, активованого часткового тромбопластинового часу, XII-а залежного фібринолізу, РФМК-тесту з орто-фенантроліном,  визначення протромбінового часу з тромбопластином за міжнародним індексом   чутливості (МНВ );

- активності ферментів кінетичними методами (аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази, амілази, гамаглута-мілтранспептидази, креатинфосфокінази, креатинфосфокінази-МБ, лактатдегідрогенази);

-   білкового обміну (визначення загального білку, альбуміну, білкових фракцій методом електрофорезу на агарозному гелі, тимолової проби, С-реактивного білку латекс-аглютинацією);

- вуглеводного обміну (визначення глюкози, глікованого гемоглобіну методом високоефективної рідинної хроматографії, проведення глікемічного профілю та тесту толерантності до глюкози);

-    ліпідного обміну (визначення холестерину та тригліцеридів ферментативним методом, ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) та ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ);

-   мінерального обміну (визначення калію, натрію, хлоридів іонселективним методом, фосфору, магнію, заліза, загальної та ненасиченої залізозв’язуючої здатності сироватки, загального кальцію);

-         пігментного обміну (визначення білірубіну).

 

В імунологічному відділі ЦКДЛ виконуються такі дослідження:

-   показники імунограми з визначенням факторів клітинного та гуморального імунітету з застосуванням CD-маркерів (кількість лімфоцитів, кількість В-лімфоцитів, кількість Т-лімфоцитів, Т-хелпери, Т-супресори), імуноглобуліни А, М, G та інше;

-   алергопроби з визначенням імуноглобуліну Е;

-   визначення маркерів гепатитів В і С;

-   визначення антитіл до сифілісу;

-   визначення антитіл до хламідій;

-   визначення простатоспецифічного антигену;

-   визначення груп крові системи АВО та резус;

-  визначення ревматоїдного фактору та антистрептолізину-О.

 

В бактеріологічному відділі ЦКДЛ виконуються такі дослідження:

-  визначення збудників інфекційних процесів з диференціацією їх по роду та виду в будь-якому біологічному матеріалі (сімейство кишкових бактерій (в томі числі умовнопатогенних (клебсієл, протеїв, ентеробактеру), стафілококи, стрептококи, дифтерія та інше);

-  визначення кількості мікроорганізмів в біологічному матеріалі (мікробного числа) для виявлення причини інфекційного процесу;

-  визначення антибіотикочутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів для їх правильного призначення при лікуванні;

-  визначення дисбактеріозу кишечника;

- визначення санітарно-показової мікрофлори на об’єктах зовнішнього середовища в операційних, маніпуляційних та інших.

 В цитологічному відділі ЦКДЛ виконуються такі дослідження:

-  цитологічні дослідження різних тканин та органів, отриманих під час пункцій та операцій для визначення змін в клітинах, характерних для онкологічних, запальних та інших процесів, а також визначення виду раку;

 - цитологічні дослідження ексфоліативного клітинного матеріалу, отриманого при профілактичних гінекологічних оглядах, проктологічних, урологічних оглядах та інше.