Главная   Контакты   Карта сайту
ГоловнаВідділення та підрозділи → Відділення променевої діагностики

Відділення променевої діагностики

       Історія відділення бере свій початок з 1910 року, коли викладач фізики однiєї iз Житомирських шкiл Терпиловський в 1910 роцi сконструював перший рентгенапарат в Житомирі. Рентгенапратом, який виготовили Терпиловський та Дiнер за схемою лiкаря Вайншенкера довгий час користувалися в хiрургiчнiй лiкарнi Червоного Хреста.  У 1923 році в хірургічній лiкарнi була органiзована рентгенологiчна станцiя. Крім рентгенологічних досліджень в лiкарнi проводилась також рентгенотерапiя. Завідував рентгенкабінетом лікар Вайншенкер.   У 1928 році при рентгенстанцiї хірургічної лікарні функционували дiагностичний i терапевтичний вiддiли та пересувний рентгенкабiнет, який мав свою електростанцiю i виїздив в населенi пункти для проведення дослiджень.

     На той час рентгенстанцiєю завiдував головний лікар О.Ф. Гербачевський.

     В рентгенкабінетах лікарні проводилася рентгеноскопія, рентгенграфія різних органів та систем, а в рентгентерапевтичному кабінеті - рентгенотерапія цілого ряду захворювань. Були спроби рентгенконтрастного дослідження артерій кінцівок. Збереглися ангіограми, виконані на скляних фотопластинках, датовані 1932 роком.

           Пiсля звiльнення Житомира вiд нiмецько-фашистських загарбникiв, в 1944 роцi, та відновлення роботи обласної хiрургiчної лiкарні розпочинає дiяти      i рентгенкабiнет (рентгенстанцiя). Очолював роботу станцiї головний лiкар лiкарнi, завiдуючий рентгенстанцiєю О.Ф.Гербачевський. В рентгендіагностичних кабінетах проводилась рентгенографiя та рентгеноскопiя, в рентгентерапевтичному кабінеті - поверхнева рентгентерапія.

        В пiслявоєннi роки розпочинається робота по відновленню мережi рентгенкабiнетiв в районних та дiльничних лiкарнях областi з метою зробити

рентгенобстеження бiльш доступними для широких верств населення.

       Лікарі рентгенологи, рентгентехніки та рентегенлаборанти обласної лікарні проводили значну роботу по організації рентгенкабінетів та налагодження їх роботи, надавали практичну допомогу в проведенні рентгенологічних дослідженнь, підготовці кадрів. Рентгентехнiки обласної лiкарнi тривалий час проводили монтаж та ремонт   рентгенапаратiв в лiкувальних закладах областi.

     З 1956 року завiдувачем обласною рентгенстанцiєю працював С.А. Бейгельман, завiдувачем рентгенкабiнетом – М.Д. Любимов.          

     Була організована дозиметрична служба, яка має велике значення для дотримання вимог техніки безпеки при роботі з іонізуючим випрмінюванням.  

        В наступні роки рентгендіагностичним відділенням завідували: Г.П. Юмашева, А.М.Дубовик, Г.Ф.Шейко, Є.Д. Бурлаченко, М.О.Куценко.

     Починаючи з листопада 1977 року по липень 1989 року та з листопада 1992 року по теперішній час відділенням променевої діагностики лікарні завідує Анатолій Іванович Омельчук .

           З організацією нових відділень в лікарні розвивається і рентгендіагностична служба. В 1998 році обладнується ангіографічний кабінет, обладнаний ангіографічним комплексом “Хіралюкс 2” та неохідними інструментами, в 1995 році розпочав роботу кабінет рентгенівської комп’ютерної томографії, обладнаний рентгенівським комп’ютерним томографом СРТ 1010, в 1997 в лікарні був обладнаний і розпочав роботу кабінет магнітно-резонансної томографії з магнітно-резонансним томографом SMT-50X японської фірми SHIMADZU.

           Згiдно наказу по обласнiй клiнiчнiй лiкарнi вiд 28.09.2001 року № 53 "Про удосконалення органiзацiї служби променевої дiагностики в обласнiй клiнiчнiй лiкарнi" відділення рентгенодіагностики реорганізоване у відділення променевої діагностики. До складу відділення включено рентгендіагностичні кабінети, флюорографічний кабінет, кабінет інтервенційної радіології, кабінет комп’ютерної рентгенівської томографії та кабінет магнітно-резонансної томографії, а також рентгенрадіологічне відділення.

        У 2009 році після завершення ремонтних робіт у приміщеннях кабінету інтервенційної радіології відділення та монтажу нового ангіографічного комплексу INNOWA 3100 з 1 серпня 2009 року в лікарні відкрито нове відділення рентген-єндоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології, до складу якого ввійшли посади та персонал кабінету інтервенційної радіології відділення променевої діагностики.

     Таким чином в даний час відділення складається 3-х рентгендіагностичних кабінетів, флюорографічного кабінету, кабінету магнітно-резонансної томографії, кабінету рентгенівської комп’ютерної томографії та рентген-радіологічної групи.

           У відділенні проводяться рентгенологічні дослідження пацієнтам, які отримують консультації в обласній консультативно-діагностичній поліклініці або знаходяться на стаціонарному лікуванні у відділеннях лікарні.

     Перелік досліджень відповідає потребам діагностично-лікувального процесу лікарні.

 

       Очолює роботу відділення лікар-рентгенолог вищої категорії  - Омельчук Анатолій Іванович.

        

        На сьогоднішний день у відділенні працює 42 співробітника, з них 11 лікарів, 20 рентгенлаборантів, 3 інженери, 1 інженер-радіолог, 2 сестри медичні, 5 молодших медичних сестрер по догляду за хворими, архіваріус рентгенівського архіву.

     

          У відділенні працюють лікарі-рентгенологи:

-         Шейко Григорій Федосійович - лікар вищої категорії,

-         Куценко Михайло Олексійович - лікар вищої категорії,

-         Кулаковська  Катерина Олегівна - лікар другої категорії,

-         Смирнова Надія Вікторівна - лікар першої категорії,

-         Курносова Ірина Олександрівна - лікар першої категорії,

-         Якушкіна Ірина Мечиславівна - лікар вищої категорії,

-         Іванова Наталія Іванівна – лікар другої категорії,

-         Мариніч Валентина Анатоліївна – лікар-стажист з рентгенології кабінету МРТ,

-         Залевська Катерина Миколаївна – лікар-рентгенолог кабінету МРТ –

          лікар-спеціаліст,

-         Ушко Володимир Володимирович – лікар-стажист з рентгенології кабінету МРТ.

 

Кабінет рентгенівської комп’ютерної томографії

       Кабінет рентгенівської комп’ютерної томографії КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради обладнаний мультиспіральним рентгенівським комп’ютерним томографом TSX-034AAstelionAdvace 32 зрізовий виробництва фірмиToshibaMedicalSystemsCorporation, Японія, випуску 2016 року та автоматичним інжектором AccutronCT фірми MEDTRON, Германія.

 Обладнання прийнято в експлуатацію 29 грудня 2016 року     

 Кабінет відкрито 11 січня 2017 року.

 На даний час кабінет РКТ працює в режимі з 8 год. до 20 год. включаючи суботу та неділю. Черговий рентгенлаборант викликається в неробочий час.

     Дослідження на мультиспіральному комп’ютерному томографі проводяться тільки за направленнями лікуючих лікарів стаціонару та консультативно-діагностичної поліклініки обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського, профільних спеціалістів лікувально-профілактичних закладів області згідно показів та локальних протоколів медичної допомоги на основі уніфікованих клінічних протоколів, локальних протоколів після попереднього обстеження за місцем проживання, враховуючи протипокази для проведення дослідження на комп’ютерному томографі.

 

Без направлення – дослідження на МСКТ не проводиться!

 

        В 2017 році в кабінеті рентгенівської комп’ютерної томографії проведено 5228 обстежень.

   За період з 1 січня по 18 лютого 2018 року проведено 1108 обстежень. Таким чином, за період експлуатації комп’ютерного томографа проведено 6336 обстежень.

   Проводяться дослідження з внутрішньовенним введенням контрасту.

 

    За кошти обласного бюджету закуплений контрастний препарат, який використовується при проведенні досліджень наданні невідкладної допомоги та обстеження пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями.

 

          Телефон відділення: (0412) 34-14-80