Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаНовини → 15 вересня - Всесвітній день боротьби з лімфомами

15 вересня - Всесвітній день боротьби з лімфомами

Новини лікарні    13 Жовтень, 2015
 

Цей день ініціювала більше 10 років тому Лімфомнакоаліція - міжнародна організація, яка об'єднує пацієнтів з 41 країни світу. Його мета - привернути увагу громадськості до проблем людей, які зіткнулися з таким діагнозом, а також інформувати широкий загал про симптоми захворювання та наголосити на необхідності звернень до лікарів, якщо симптоми з'явилися. Насторожити мають безболісне збільшення лімфовузлів, нічна пітливість, різка втрата ваги, підвищення температури тіла, втомлюваність, кашель.Терміном "лімфома" в медицині називають групу пухлин, які походять з клітин імунної системи насамперед - з лімфоцитів. Лімфоци­ти проходять кілька стадій дозрівання, і рак може розвиватися на будь-якій з них (ось чому у лімфом стільки форм).

Всі лімфоми поділяють на дві групи: лім-фому Ходжкіна та неходжкінські лімфоми. Лімфома Ходжкіна названа за прізвищем вченого, який першим описав її симптоми. Обидві групи захворювань вражають лімфатичну сис­тему організму, але відрізняються за клінічни­ми проявами, перебігом, реакцією на терапію, видом пухлинних клітин.

Первинне вогнище захворювання найчас­тіше виникає в лімфовузлах або інших органах імунної системи - в селезінці, кістковому моз­ку. Але оскільки лімфоїдна тканина входить до складу більшості органів людини, злоякісна пухлина може розвиватись практично в будь-якому з них. "Аномальні" лімфоцити переміщу­ються по організму за допомогою крові і лім­фи, тому можуть швидко розповсюджуватись по всіх частинах тіла. За відсутності спеціаль­ного лікування хвороба прогресує і, як будь-яке інше злоякісне захворювання, призводить до смерті.

Лімфому Ходжкіна відносять до більш сприятливих варіантів: п'ятирічна виживаність при ранніх стадіях становить близько 90%. Вражає хвороба найчастіше людей до 30 років і після 60.

Виживаність при неходжкінськйх лімфо-мах залежить від виду (їх виділяють більше 30), але в середньому становить близько 60%. На ранніх стадіях (І-ІІ) вилікування може до­сягати 70-80%, а на більш просунутих (III-ІV) - всього 20-30%. Захворюваність на неходж­кінські лімфоми вища в групі людей похило­го віку. При цьому неходжкінські лімфоми є більш поширеними захворюваннями.

Загалом хворих на лімфоми в Україні -більше 17 тисяч. А у світі більше одного міль­йона людей живе з діагнозом лімфома. В 2013 році в Україні було вперше виявлено 1065 хво­рих на лімфому Ходжкіна та 2252 хворих - на неходжкінські лімфоми. Померло в 2013 році в Україні 326 хворих на лімфому Ходжкіна та 1175 - на неходжкінські лімфоми.

За словами завідуючої гематологіч­ним центром обласної клінічної лікарні ім.О.Ф.Гербачевського, кандидата медичних наук Таміли Лисої, в Житомирській області щороку виявляється 70-90 первиних хворих на злоякісні лімфоми. Так, у 2014 році було впер­ше виявлено 20 пацієнтів на лімфому Ходжкі­на та 51 пацієнт - на неходжкінські лімфоми. Всього в нашій області на обліку знаходиться більше 800 хворих на лімфоми.

- Діагностика лімфоми, - зазначає Таміла Лиса, - є складною та включає декілька етапів. Перш за все - це біопсія (хірургічне видален­ня) враженого лімфатичного вузла або іншого вогнища.

Проводиться обов'язкове патгістологічне та імуногістохімічне дослідження біопсійного матеріалу для визначення типу пухлини (іму-ногістохімічні дослідження виконуються за межами нашої області із застосуванням спеці­альних панелей моноклональних антитіл).

Обов'язково встановлюється також поши­реність (стадія) лімфоми: які зони лімфатич­них вузлів і лімфоїдних (або нелімфоїдних) органів залучені в процес. Це визначається за допомогою комп'ютерної томографії п'яти анатомічних зон пацієнта. Від морфологічно­го типу пухлини та стадії захворювання зале­жить вибір програми лікування.

Найчастіше першийм симптомом лімфо­ми є збільшення периферичних лімфатичних вузлів (шийних, пахвових, пахових). Існують і симптоми загальної інтоксикації, так звані В-симптоми: підвищена нічна пітливість, по­мітна втрата ваги, тривале підвищення темпе­ратури до 38 і вище, свербіж шкіри. При появі таких симптомів необхідно негайно звернутись до лікаря.

На сьогоднішній день лікування лімфоми проводиться за певними програмами (прото­колами), які включають від 4 до 8 курсів по-ліхіміотерапії та променеву терапію.

При рецидиві захворювання застосовуєть­ся високодозована поліхіміотерапія (терапія другої лінії), яка потребує проведення також адекватної терапії супроводу (компонентів та препаратів крові, антибіотиків, протигрибко­вих препаратів, колонійстимулюючих препа­ратів тощо). Вартість такого лікування є дуже високою та сягає від десятків до сотень тисяч гривень.

Сучасним методом лікування є також іму-нохіміотерапія (застосування так званих тар-гетних препаратів моноклональних антитіл, вплив яких направлений на пухлинну клітину-мішень та не вражає інших органів та систем).

Лікування хворих на злоякісні лімфо­ми в нашій області проводиться в гемато­логічному центрі обласної клінічної лікарні ім.О.Ф.Гербачевського, де впроваджені сучасні протоколи лікування цієї групи хворих, у тому числі із застосуванням високодозованої полі-хіміотерапії та терапії препаратами монокло­нальних антитіл.

Етап променевої терапії хворим прово­диться в Житомирському обласному онколо­гічному диспансері.

На тверде переконання лікарів центру, ре­зультат лікування залежить як від своєчасного виявлення захворювання, так і від рівня забез­печеності пацієнтів специфічними протипух­линними препаратами.

Прес-центр УОЗ.