Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

Головна → О.Ф.Гербачевський

О.Ф.Гербачевський


Нашу розповідь про Житомир­ську обласну клінічну лікарню, одного з найстаріших, найпотужніших, найвідоміших і найславетніших медичних закладів області, розпочинаємо з людини, ім'я якої носить медичний заклад-ювіляр.

Олександр Федорович Гербачевський народився 17 вересня 1884 р. в с. Горбов Холмської губернії (нині територія Республіки Польща) в сім'ї православного священика, українець. Після за­кінчення гімназії у Варшаві вступає в 1907 р. на медичний факультет Київського університету св. Володимира. У 1912 р. закінчив його і в 1913 р. здобув ступінь лікаря "з усіма правами й перевагами".

Певний час працював в ординатурі при хірургічній клініці універ­ситету під керівництвом професора Л.М. Волкова. Потім брав участь у Першій світовій війні в якості хірурга третього запасного шпита­лю. У 1916-1918 pp. завідував хірургічним відділенням 217-го польо­вого запасного шпиталю для поранених.

У 1919-1921 pp. працював у медичних закладах м. Тули. Згодом переїздить до Житомира. З того часу трудова діяльність Олександра Федоровича тісно пов'язана з розвитком охорони здоров'я в нашій області. Спочатку працював завідувачем хірургічного відділення і рентгенкабінету другої міської лікарні, а з 1922 р. - завідувач хірур­гічного відділення та рентгенстанції лікарні Червоного Хреста.

З 1923 р. він призначається головним лікарем і зав. хірургічним відділенням лікарні. Тут Олександр Федорович активно працював, створив рентгенологічну службу, став організатором боротьби з ін­фекційними захворюваннями в краї. За вагомі успіхи в праці в 1928 р. він нагороджується науковим відрядженням до Німеччини, де ста­жувався у відомих хірургів Біра та Зауербруха. В подарунок отри­мав рентгенівський апарат, який згодом використовувався виїзною консультативною поліклінікою.

Напередодні окупації Олександру Федоровичу не вдалося евакую­ватись і він працював завідувачем хірургічного відділення міської  Української лікарні. Разом зі своїми колегами надавав медичну до­помогу пораненим солдатам та офіцерам, які потрапили в полон, а також партизанам, що діяли на Житомирщині, і цивільному насе­ленню. Займався підпільною роботою.

З початку 1944 р. О.Ф. Гербачевський виконував обов'язки завіду­вача обласного відділу охорони здоров'я і начальника ліксанупру, з травня - знову головний лікар обласної лікарні і водночас завідувач рентгенстанції. З 1947 р. - головний хірург області.

У повоєнні роки Олександр Федорович вніс вагомий вклад у впро­вадження методу диспансеризації. З його ініціативи розпочалась робота з виявлення й оздоровлення дітей із вродженими та набути­ми вадами, диспансерного нагляду і активного оздоровлення хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, остеомієліт, хронічну хірургіч­ну патологію.

За роки його діяльності в обласній лікарні відбулось багато пози­тивних зрушень: зміцніла матеріальна база, інтенсивно стали розви­ватися спеціалізовані служби, налагодилася активна співпраця з усіма медичними закладами області.

Олександр Федорович уміло поєднував практичну роботу з нау­ковою. Багато уваги приділяв навчанню молодих кадрів. При ньому б лікарів захистили кандидатські дисертації, чимало співробітників лікарні підготували наукові праці.

У жовтні 1972 р. Олександр Федорович залишив посаду головного лікаря і став головним консультантом лікарні, очоливши раду настав­ників.

За визначні заслуги в справі організації охорони здоров'я, високу майстерність та наукову діяльність йому у 1945 р. було присвоєне почесне звання "Заслужений лікар УРСР". В наступному році удо­стоєний медалі "Партизану Отечественной войны" 1-го ступеня. Проте це було лише початком. У 1948 р. він був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, в 1953 р. - орденом Леніна, в 1961 р. -орденом "Знак Пошани", а в 1969 р. йому присвоєно високе звання Героя Соціалістичної Праці.

З жовтня 1979 р. Олександра Федоровича не стало, проте,  його настанови, методи роботи й досі використову­ються колективом лікарні.

        15 вересня 2002 р. на території обласної лікарні О.Ф. Гербачевському урочисто відкрито пам'ятник, як      данина великої шани, вдячності й любові до нього.

       

        Відеозйомка сюжетів 1969 і 1970 років про легендарного медика та багаторічного головного лікаря обласної лікарні - Олександра Федоровича Гербачевського.

www.youtube.com/watch