Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Гематологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії

Гематологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії

Гематологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії

В його склад входить  спеціалізоване гематологічне відділення на 30 ліжок та  6 ліжок  інтенсивної  хіміотерапії.

У відділенні працюють 8 лікарів, 21 медична сестра та 17 молодших медичних сестер.

 Лікарі гематологічного відділення:

 • Завідувач відділенням - кандидат медичних наук Лиса Таміла Ілларіонівна, має вищу кваліфікаційну категорію з гематології;
 • Замятіна Наталія Миколаївна, лікар-гематолог вищої категорія, експерт департаменту охорони здоровя з гематології;
 • Дубравська Валентина Вінцентівна, лікар-гематолог вищої категорії;
 • Іващенко Віталій Петрович,  лікар-гематолог вищої категорії;
 • Козловець Ганна Вікторівна, лікар-гематолог ліжок  інтенсивної терапії, перша категорія;
 • Кирилюк Лілія Олександрівна, лікар-гематолог ліжок  інтенсивної терапії;
 • Гриневич Тетяна Павлівна, лікар-гематолог ліжок  інтенсивної терапії;
 • Порхун Марина Володимирівна, лікар-гематолог ліжок  інтенсивної терапії,  вища категорія;
 • Гомолко Василь Вікторович, лікар-анестезіолог ліжок  інтенсивної терапії,  перша  категорія з анестезіології (працює за сумісництвом на 0,5 ставки).

 

Старша сестра гематологічного відділення з ліжками інтенсивної терапії – Мазуркевич Ольга Володимирівна, медична сестра вищої категорії.

Сестра –господиня – Сорока Оксана Володимирівна.

На базі гематологічного відділеня з ліжками інтенсивної терапії проводиться лікування наступних хвороб:

 • Лімфоми (Ходжкіна та неходжкінські Т- та В-клітинні);
 • Множинна мієлома та Хвороба Вальденстрема;
 • Хронічні лейкемії (лімфоїдна та мієлоїдна);
 • Волохатоклітинна лейкемія;
 • Гострі лейкемії (лімфоїдні та мієлоїдні);
 • Первинний, постполіцитемічний та посттромбоцитемічний мієлофіброз;
 • Істинна поліцитемія;
 • Мієлодиспластичний синдром;
 • Автоімунна тромбоцитопенічна пурпура;
 • Есенціальна тромбоцитемія;
 • Гемофілії А та В;
 • Анемії (апластична, В12-дефіцитна, гемолітична).

      Медичні технології, які застосовуються в гематологічному відділенні:

 1. Впроваджені сучасні протоколи лікування гострих мієлоїдних лейкемій та гострих лімфобластних лейкемій, які включають фазу індукції ремісії, фазу реіндукції ремісії, фазу консолідації ремісії, фазу реконсолідації ремісії, профілактику нейролейкемії, курси підтримуючої хіміотерапії в ремісії, тощо.
 2. При розвитку первинної рефрактерності гострої лейкемії або розвитку рецидиву гострої лейкемії – впровадження відповідних високодозових протоколів лікування із застосуванням  цілодобових інфузій високих доз протипухлинних препаратів (через інфузомати), наприклад, HD-Ara-C, FLAG, HAM,  тощо.
 3. При злоякісних лімфомах впроваджені сучасні програми лікування, які включають 6 - 8 курсів поліхіміотерапії (у т.ч. із застосуванням моноклональних антитіл спрямованої дії) з обов’язковою оцінкою відповіді на лікування (як проміжною, так і по завершенню програми лікування) по даним комп’ютерної томографії чотирьох анатомічних зон пацієнта.
 4. При розвитку первинної рефрактерності або розвитку рецидиву злоякісних лімфом - проведення терапії другої лінії або salvagge -терапії (терапії порятунку) із застосуванням  високодозових протоколів лікування та моноклональних антитіл (цілодобові інфузії високих доз протипухлинних препаратів через інфузомати, відповідної терапії супроводу, тощо).
 5. Впровадження таргетної терапії окремих форм злоякісних лімфом та хронічного лімфолейкозу залежно від імуноморфологічного варіанту пухлини (терапія моноклональними антитілами спрямованої дії, тощо).
 6. Впровадження протоколів лікування  множинної мієломи із застосуванням високоселективного інгібітору активності протеасоми 26S Бортезомібу, імуномодуляторів Талідоміду, Леналідоміду, тощо.
 7. Впровадження адекватної супроводжувальної терапії у пацієнтів при проведенні агресивних хіміотерапевтичних протоколів лікування  із застосуванням колонійстимулюючих факторів, антибактеріальних, протигрибкових, противірусних препаратів, профілактики синдрому клітинного лізису.
 8. Удосконалення протоколів ведення мієлотоксичних агранулоцитозів на тлі агресивних хіміотерапевтичних програм (лікування фебрильних нейтропеній, імунодефіцитних пневмоній, токсичних ентеропатій, постцитотоксичних мукозитів, геморагічного синдрому, тощо).
 9. Інтенсивне застосування  терапії компонентами та препаратами крові у відділенні (трансфузії концентрату тромбоцитів, еритроцитів, свіжозамороженої плазми, тощо.

У відділенні проводяться діагностичні маніпуляції та лікувальні процедури  різного рівня складності - стернальні пункції, трепанобіопсії, люмбальні пункції (як діагностичні, так і з метою інтратекального введення протипухлинних препаратів), цілодобові інфузії протипухлинних препаратів та препаратів супроводжувальної терапії, тощо. Здійснюється цілодобове лікарське та сестринське спостереження за станом пацієнтів.

Медикаментозне забезпечення  гематологічних хворих проводиться в межах трьох бюджетних програм: „Онкогематологія. Дорослі”, „Гемофілія. Дорослі”, та «Лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію».

Слід відмітити, що за останній рік онкогематологічні хворі нашої області практично на 100 % забезпечуються специфічними протипухлинними препаратами, які область  отримує за рахунок коштів державного бюджету України, що робить більш доступним надання високоспеціалізованої допомоги онкогематологічним хворим, значно покращує якість лікування та життя цієї групи хворих.

Забезпечення хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію високовартісними препаратами- інгібіторами тирозин-кінази за рахунок коштів державного бюджету України дало змогу безкоштовно отримувати якісне лікування більшості  пацієнтів цієї групи на самому сучасному рівні.

Забезпечення хворих на гемофілію препаратами концентрату факторів VІІІ та IX дало змогу суттєво  поліпшило якість лікування та життя цих хворих, різко зменшило рівень їх госпіталізації, адже більшість з них має змогу отримувати специфічні  препарати в амбулаторному режимі.

Колектив фахівців гематологічного відділення постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Лікарі відділення приймають участь в міжнародних конференціях та семінарах, присвячених діагностиці та лікуванню захворювань крові (протягом останього року в звязку з епідемією вірусної інфекції COVID-19 – в режимі on-line).

Загалом в гематологічному відділенні створена максимально доброзичлива та гуманна атмосфера для всіх пацієнтів, які проходять там обстеження та лікування.

В лікарні заплановано створення нового сучасного відділення онкогематології з поліпшеними умовами перебування та лікування пацієнтів (в лікувальному корпусі №5 обласної лікарні), що дозволить покращити  результати лікування онкогематологічних хворих.

 

Телефон гематологічного відділення:    0412 - 43-08-16