Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Відділення нефрології

Відділення нефрології

Структура відділення.

Спеціалізоване відділення нефрології на 34 ліжка розміщене на першому поверсі лікувального корпусу №2 поряд із відділенням гемодіалізу. Світлі, просторі палати  з комфортними функційними ліжками, кожна з яких обладнана санвузлом та душовою кабіною з гарячим водопостачанням  та кваліфікована робота досвідченого медперсоналу забезбечують якість лікувального процесу.

Загальна кількість персоналу у нефрологічному відділенні  19 осіб: лікарів-нефрологів – 3, окрім завідувачки відділення; середнього медичного персоналу – 8; молодшого медичного персоналу – 7.

 

Очолює відділення  А.П.Біляс. У відділенні працюють лікарі: О.Ю.Ковбасюк, І.В. Вальчук. А.М. Данильчук.  Зав. відділенням та лікар Ковбасюк О.Ю.  мають вищу кваліфікаційну категорію з нефрології, двоє молодих лікарів мають кваліфікацію лікаря-спеціаліста. Всі лікарі-нефрологи володіють необхідними методиками обстеження хворих та проведення кваліфікованого  консервативного та екстракорпорального (програмний гемодіаліз, перитонеальний діаліз) лікування.

У необхідних випадках до співпраці залучаються лікарі-анестезіологи (для імплантації 2-х канального центрального венозного катетера у хворих з відсутнім постійним судинним доступом), лікарі-хірурги для імплантації в черевну порожнину ПД-катетера (для проведення перитонеального діалізу), судинний хірург, який формує судинний доступ хворим при підготовці до проведення програмного гемодіалізу.

Старша сестра медсестра-бакалавр Касміл С.Л.  грамотна та чуйна до хворих, користується повагою у співробітників та пацієнтів. Серед сестер медичних 4 мають вищу, 1 – першу та  1 -- другу кваліфікаційні категорії;  2  сестри медичні не атестовані з причини недостатнього стажу роботи.

Напрямки роботи та досягнення відділення нефрології.

Робота колективу відділення спрямована на підвищення ефективності та якості спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного   профілю, зниження рівня інвалідності та смертності пацієнтів, покращення якості їхнього життя, підвищення ступеню соціальної реабілітації.     

Пріоритетним напрямком є  лікування хворих з гострим та хронічним гломерулонефритом. Патогенетична терапія цієї патології проводиться  згідно впроваджених протягом останнього десятиріччя клінічних протоколів  та  медичних стандартів діагностики та лікування, згідно виявленої  клінічної та морфологічної  форми захворювання. Останніми роками  майже у всіх необхідних  випадках використовується нефробіопсія, як один із основних методів діагностики гломерулонефриту, на основі якого відпрацьовані сучасні схеми лікування глюкокортикоїдами, цитостатиками та рядом інших імуносупресивних препаратів, проводиться нефропротекторна  та  симптоматична терапія.

У відділенні лікуються також хворі з патологічними процесами  в  нирках на тлі аномалій розвитку сечової системи, сечокам'яної хвороби, цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, інфекційних та  аутоімунних захворювань, безконтрольного прийому ліків, перенесеного  гестозу тощо. Таким хворим проводяться  необхідні   обстеження такі як:  ультразвукове, оглядова та внутрішньовенна урографія, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ангіографія, ехокардіоскопія, езофагогастродуоденоскопія, лабораторні дослідження крові та сечі (в т.ч. мікробіологічні).  За необхідністю проводиться  патогенетична терапія (в  т.ч. антибактеріальна), симптоматична, дезінтоксикаційна, замісна. В лікуванні  хворих за показами використовуються сучасні антибактеріальні, протигрибкові, судинні препарати, препарати заліза та еритропоетини, трансфузії компонентів крові. Застосовуютьсят такі  апаратні методи лікування  як: плазмоферез, лазерне та ультрафіолетове опромінення крові, гіпербарична оксигенація, фізіотерапевтичні  процедури.

Значна увага приділяється  пацієнтам, захворювання  яких ускладнились хронічною нирковою  недостатністю. Ця категорія  хворих  виділяється важкістю стану і потребує застосування високовартісної замісної ниркової терапії. У відділенні нефрології проводиться лікування, спрямоване на стабілізацію стану хворого,  формування  діалізного доступу (імплантація в черевну порожнину катетера для проведення  перитонеального  діалізу або  формування артеріо-венозної фістули дпя  проведення  програмного гемодіалізу, імплантація 2-х канального  судинного катетера в разі необхідності проведення ургентного сеансу гемодіалізу). Застосування цих методів відкрило нову еру лікування категорії важких хворих і дало можливість  зберегти  життя  сотням пацієнтів.

Впроваджено: застосування інгібіторів АПФ, сартанів, статинів, кверцетину, інгібіторів НЗКТГ-2 з метою нефропротекції (гіпотензивна, гіполіпідемічна, імунокорегуюча, протизапальна дія) у хворих на хронічну хворобу нирок та  з метою корекції ендотеліальної дисфункції, покращення функційної здатності нирок тощо.       

З метою покращення якості життя хворих, які отримують ниркову замісну терапію, у відділенні здійснюється корекція анемії препаратами заліза, еритропоетинстимулюючими лікарськими засобами, проводиться терапія, направлена на нормалізацію білкового, кальцій-фосфорного, ліпідного обміну (комплекси амінокислот, вітамін Д, кальциміметики, фосфатбіндери, статини тощо).

 Для  хворих  з термінальною  нирковою  недостатністю  пересадка донорської нирки є найбільш  сприятливим  методом  лікування і дає шанс на якісне та тривале  життя.  У відділенні нефрології проводиться  обстеження  реципієнтів  та  донорів  в плані підготовки їх до подальшої трансплантації, яка проводиться у відділенні кардіохірургії та трансплантації органів обласної лікарні, в центрах трансплантації  міст  України та  за кордоном. Нині в області проживає  65 пацієнтів з трансплантованою  донорською  ниркою. В 2022 році проведено 11 трансплантацій нирки, з початку 2023 року – 7;  з них на базі обласної клінічної лікарні проведено 13 трансплантацій. У відділенні надається кваліфікована допомога хворим з трансплантованою ниркою, які потребують стаціонарного лікування 

Покази до госпіталізації:

Хворі нефрологічного профілю, що потребують невідкладної допомоги методами замісної ниркової терапії.

Хворі нефрологічного профілю з наявністю нефротичного синдрому.

Хворі з гострим гломерулонефритом.

Вперше виявлені хворі з хронічним гломерулонефритом.

Хворі з неуточненим діагнозом та наявністю протеїнурії або азотемії.

Хворі з гострим та хронічним гломерулонефритом з метою проведення патогенетичної (в т.ч. пульс-терапії) глюкокортикоїдами та цитостатиками, за необхідністю -  проведення екстракорпоральних методів лікування.

Хворі з хронічною хворобою нирок 4-5 ступенів з метою визначення методу замісної ниркової терапії, підготовки хворого до відповідного лікування, введення в режим лікування.

Жінки, що перенесли нефропатію вагітних з метою лікування та вибору тактики подальшого проведення профілактичних заходів для попередження розвитку хронічної ниркової недостатності.

Хворі з гострим або хронічним пієлонефритом при наявності загострення захворювання або ускладненого перебігу, що не потребують хірургічного втручання.

Донори та реципієнти ниркового трансплантату з метою обстеження та підготовки до трансплантації.

Хворі, які перенесли трансплантацію никри при наявності кризу відторгнення трансплантату або загрозі його виникнення.

Хворі, що отримують лікування методом програмного гемодіалізу або постійного перитонеального діалізу, при виникненні ускладнень в ході лікування.

Хворі направленні МСЕК з метою уточнення діагнозу та функційної здатності нирок.

На жаль, останніми  роками, в  Україні та області  спостерігається  збільшення  важких форм набутих, вроджених та спадкових захворювань, які призводять до прогресування патологічного процесу та виникнення ниркової недостатності. То ж головним у роботі  нефрологів  є  виявлення та лікування  хворих в ранній стадії захворювання, коли  проведена  своєчасна  та адекватна консервативна терапія  може  призупинити або  сповільнити  розвиток  ниркової недостатності.

Госпіталізація у відділення нефрології здійснюється за направленням нефролога обласної консультативно-діагностичної поліклініки, сімейного лікаря та можлива за наявності електронного направлення при зверненні в контактний центр за телефоном 0800-330-656

Контакти:

КНП «Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського»  Житомирської обласної ради, відділення нефрології м. Житомир, вул.Червоного Хреста, 3. тел. – (0412) – 43-17-92.