Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Відділення нефрології

Відділення нефрології

Структура відділення.

Спеціалізоване відділення нефрології на 40 ліжок розміщене на першому поверсі лікувального корпусу №2 поряд із відділенням гемодіалізу.

Загальна кількість персоналу у нефрологічному відділенні – 20 чол.: лікарів-нефрологів – 2, окрім завідувачки відділення; середнього медичного персоналу – 10; молодшого медичного персоналу – 9.

Очолює відділення А.П.Біляс. У відділенні працюють досвідченні лікарі: О.В. Дєєва, О.Ю.Ковбасюк. Всі лікарі мають вищу кваліфікаційну категорію з нефрології, володіють необхідними методиками обстеження хворих та проведення кваліфікованого, консервативного та екстракорпорального (програмний гемодіаліз, перитонеальний діаліз) лікування.

У необхідних випадках до співпраці залучаються лікарі-анестезіологи (для імплантації 2-х канального підключичного катетера у хворих з відсутнім постійним судинним доступом, та лікарі-хірурги для імплантації в черевну порожнину ПД - катетера для проведення перитонеального діалізу), судинний хірург, який формує судинний доступ хворим при підготовці до проведення програмного гемодіалізу.

Старша сестра медсестра-бакалавр Касміл С.Л.  грамотна та чуйна до хворих, користується повагою у співробітників та пацієнтів. Серед сестер медичних 5 мають вищу, 2 - другу кваліфікаційну категорії та 3 сестри медичні не атестовані з причини недостатнього стажу роботи.

Напрямки роботи та досягнення відділення нефрології.

Робота колективу відділення спрямована на підвищення ефективності та якості спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного   профілю, зниження рівня інвалідності та смертності пацієнтів, покращення якості їхнього життя, підвищення ступеню соціальної реабілітації.     

Пріоритетним напрямком є  лікування хворих з гострим та хронічним гломерелонефритом. Патогенетична терапія цієї патології проводиться  згідно впроваджених протягом останнього десятиріччя клінічних протоколів  та  медичних стандартів діагностики та лікування згідно виявленої  клінічної та морфологічної  форми захворювання. Останніми роками  майже у всіх необхідних  випадках використовується нефробіопсія, як один із основних методів діагностики гломерулонефриту, на основі якого відпрацьовуються схеми лікування пацієнтів глюкокортикоїдами та цитостатиками, проводиться нефропротекторна  та  симптоматична терапія.

 

            

У відділенні лікуються також хворі з патологічними процесами  в  нирках на тлі аномалій розвитку сечової системи, сечокам'яної хвороби, цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, інфекційних та  імунних захворювань, безконтрольного прийому ліків, перенесеного  гестозу тощо. Таким хворим проводяться  необхідні   обстеження такі як:  ультразвукове, оглядова та внутрішньовенна урографія, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ангіографія, ехокардіоскопія, езофагогастродуоденоскопія, лабораторні дослідження крові та сечі (в т.ч. мікробіологічні).  За необхідністю проводиться  патогенетична терапія (в  т.ч. антибактеріальна), симптоматична, дезінтоксикаційна, замісна. В лікуванні  хворих за показами використовуються сучасні антибактеріальні, протигрибкові, судинні препарати, препарати заліза та еритропоетини, трансфузії компонентів крові. Застосовуютьсят такі  апаратні методи лікування  як: плазмоферез, лазерне та ультрафіолетове опромінення крові, гіпербарична оксигенація, фізіотерапевтичні  процедури.

Значна увага приділяється  пацієнтам, захворювання  яких ускладнились хронічною нирковою  недостатністю. Ця категорія  хворих  виділяється важкістю стану і потребує застосування високовартісної замісної ниркової терапії. У відділенні нефрології проводиться лікування, спрямоване на стабілізацію стану хворого,  формування  діалізного доступу (імплантація в черевну порожнину катетера для проведення  перитонеального  діалізу, або  створення артеріо-венозної фістули дпя  проведення  програмного гемодіалізу, імплантація 2-х канального  судинного катетера в разі необхідності проведення ургентного сеансу гемодіалізу). Застосування цих методів відкрило нову еру лікування категорії важких хворих і дало можливість  зберегти  життя  сотням пацієнтів.

Впроваджено: застосування інгібіторів АПФ, сартанів, статинів з метою нефропротекції (гіпотензивна, гіполіпідемічна, імунокорегуюча, протизапальна дія) у хворих на діабетичну нефропатію; застосування препаратів "Корвітин" та "Ліпін" у хворих з хронічною хворобою нирок з метою корекції ендотеліальної дисфункції та покращення функційної здатності нирок тощо.       

З метою покращення якості життя хворих, які отримують ниркову замісну терапію, у відділенні проводиться корекція анемії препаратами заліза, еритропоетинстимулюючими лікарськими засобами, виконується терапія, направлена на нормалізацію білкового, кальцій-фосфорного, ліпідного обміну (комплекси амінокислот, вітамін Д, кальциміметики, фостатбіндери, статини тощо).

Через недосконалість закону про трансплантацію  пересадка донорської нирки є досить складним питанням.  Для  хворих  з термінальною  нирковою  недостатністю  такий метод  лікування є найбільш  сприятливим  і дає шанс на якісне та тривале  життя.  У відділенні нефрології проводиться  обстеження  реципієнтів  та  донорів  в плані підготовки їх до подальшої трансплантації, яка проводиться в центрах трансплантації  міст  України та  за кордоном. Нині в області проживає  26 пацієнтів з трансплантованою  донорською  ниркою,  з них 1 дитина, в т.ч. 4-м хворим проведена додіалізна трансплантація органа.  

Покази до госпіталізації:

Хворі нефрологічного профілю, що потребують невідкладної допомоги методами замісної ниркової терапії.

Хворі нефрологічного профілю з наявністю нефротичного синдрому.

Хворі з гострим гломерулонефритом.

Вперше виявлені хворі з хронічним гломерулонефритом.

Хворі з неуточненим діагнозом та наявністю протеїнурії або азотемії.

Хворі з гострим та хронічним гломерулонефритом з метою проведення патогенетичної (в т.ч. пульс-терапії) глюкокортикоїдами та цитостатиками, за необхідністю -  проведення екстракорпоральних методів лікування.

Хворі з хронічною хворобою нирок 4-5 ступенів з метою визначення методу замісної ниркової терапії, підготовки хворого до відповідного лікування, введення в режим лікування.

Жінки, що перенесли нефропатію вагітних з метою лікування та вибору тактики подальшого проведення профілактичних заходів для попередження розвитку хронічної ниркової недостатності.

Хворі з гострим або хронічним пієлонефритом при наявності загострення захворювання або ускладненого перебігу, що не потребують хірургічного втручання.

Донори та реципієнти ниркового трансплантату з метою обстеження та підготовки до трансплантації.

Хворі, які перенесли трансплантацію никри при наявності кризу відторгнення трансплантату або загрозі його виникнення.

Хворі, що отримують лікування методом програмного гемодіалізу або постійного перитонеального діалізу, при виникненні ускладнень в ході лікування.

Хворі направленні МСЕК з метою уточнення діагнозу та функційної здатності нирок.

На жаль, останніми  роками, в  Україні та області  спостерігається  збільшення  важких форм набутих, вроджених та спадкових захворювань, які призводять до прогресування патологічного процесу та виникнення ниркової недостатності. То ж головним у роботі  нефрологів  є  виявлення та лікування  хворих в ранній стадії захворювання, коли  проведена  своєчасна  та адекватна консервативна терапія  може  призупинити або  сповільнити  розвиток  ниркової недостатності.

Контакти:

Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського Житомирської обласної ради, відділення нефрології м. Житомир, вул.Червоного Хреста, 3. тел. – (0412) – 43-17-92.