Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Відділення медичної реабілітації

Відділення медичної реабілітації

Відділення медичної реабілітації 2022рік
Відділення фізіотерапії КНП «Обласна клінічна лікарня ім.
О.Ф.Гербачевського» функціонує з 1926 року, а з 12.04.2020 року за
наказом № 17/1- осн. перейменовано у відділення медичної реабілітації
Підрозділи відділення медичної реабілітації розташовані в 2-х корпусах
лікарні для зручності обслуговування пацієнтів.
Кадровий потенціал
У відділенні працюють 20 співробітників, з них: 3 лікарів, 9 сестер
медичних по фізіотерапії, 5 молодших медичних сестер, 2 фізичних терапевти, 1 асистент
ерготерапевта.
Мосійчук Петро Никифорович – завідувач відділення, лікар вищої категорії, координатор ДОЗ
ОВЦА за напрямком «фізіотерапія», голова обласної Громадської організації лікарів –
фізіотерапевтів та курортологів області,, Лауреат обласної премії ім. О.Ф.Гербачевського,
Заслужений лікар України. Стаж по спеціальності – 49 років; т. 0677133331
Рисінський Володимир Олександрович – лікар – фізіотерапевт вищої категорії. Стаж загальний
та по спеціальності – 46 років; т. 0978924983
Рижовська Наталія Михайлівна – лікар - фізіотерапевт вищої категорії. Загальний стаж роботи
– 26 років, по фізіотерапії – 22, пройшла спеціалізацію в 2020 році за спеціальністю « Лікар
фізичної та реабілітаційної медицини»..; т. 093949944
Кирсанова Катерина Ігорівна – фізичний терапевт, має вищий освітній рівень спеціаліст з
фізичної реабілітації т.0674116461
Фещенко Ольга Ярославівна – фізичний терапевт, має вищий освітній рівень спеціаліст з
фізичної реабілітації т.0961344860
Нацевич Катерина Андріївна - асистент фізичного терапевта
У загальному комплексі лікування відділенням медичної реабілітації широко
використовуються методи фізичної та реабілітаційної медицини, рекомендовані Альянсом
Європейських органів Фізичної та Реабілітаційної медицини із застосуванням стандартів клінічної
практики ФРМ, освітніх та наукових досліджень в Європі, які внесені в список медичних
інновацій, що є безумовним їх застосуванням в локальних протоколах лікарями відділень в
відповідності стандартам та технологій проведення процедур. В своїх практичних напрацюваннях
орієнтуємо лікарів всіх спеціальностей закладу на необхідність широкого втілення медичних
компетентностей з реабілітації пацієнтам, які зазнають або можуть зазнати обмежень
життєдіяльності на всіх рівнях надання медичної допомоги в закладі III рівня з врахуванням фази
клінічного процесу з застосуванням методів фізичної та реабілітаційної медицини.
В широкому діапазоні технологічного процесу використовується весь пакет доступної
низькочастотної терапії: гальванізація, електрофорезу лікарських засобів, діадинамофорезу,
ампліпульс-форезу, флюктофорезу, мікрополяризації і т.п., в т.ч. гормонів, антибіотиків,
ферментів та інших складових фармакопрепааратів.
Технологічно витримано та науково обґрунтовано використовуються можливості
терапевтичного синергізму (підсилення дії одного фізичного фактору іншим) у вигляді:
використання методів фізіотерапії струмами та полями високої, ультрависокої та надвисокої
частоти, мікрорезонансної, лазерної та широкого спектру магнітотерапії, струмів Франкліна, УФ-
випромінення, аерозольних інгляцій ліків, у т.ч. ультразвукових, сучасних методик
ультратонофорезу, магнітофорезу та лазерного фотофорезу, унікальних методик лікування
захворювань ЛОР-органів методами лазерної терапії з використанням гелій – неонового лазера
спеціальними насадками ( рацпропозиція) Мосійчука П.Н.
Безумовним досягненням відділення є використання надсучасних європейських приладів
ультразвукової терапії та ультрафонофорезу, інтрафонотерапії органів сечо-статевої системи та
жовчного міхура, надзвичайно ефективних методик пневмокомпресії нижніх та верхніх кінцівок
після радикальних операцій з приводу пухлин молочних залоз та органів малого тазу,
захворюваннях судин нижніх та верхніх кінцівок, унікальні методи вакуум-лазерно-діодної
терапії статевих розладів, широкого використання методик теплолікування (парафіно-озокеритові
аплікації), класичного масажу, мануальної терапії, голко-, цуботерапії, функційної терапії.

В відділені медичної реабілітації керівництвом закладу планується сучасна реконструкція
відповідно ДБН з технологічним насищенням, обладнанням функційної терапії, функційними
приладами Европейського стандарту для лікування органів опору та руху, нервової системи,
приладами для проведення електродіагностики, електроміографії, електроміостимуляції
лікуванням пацієнтів з захворюваннями судин та серця.
Технологічне оснащення передбачає широке проведення реабілітації і на етапі амбулаторного
лікування, з можливими рекомендаціями родичам пацієнтів, щодо продовження елементів
функційної терапії, з метою професійної адаптації, відновлення, або покращення втрачених
функцій.
Планується придбання реабілітаційних бігових доріжок, складних електронних приладів для
відновлення функцій верхніх і нижніх кінцівок, ударно-хвильової терапії, лазерів великої
потужноті.
Професіоналізм та успішна кадрова підготовка спеціалістів середньої та вищої ланки є
амбітною та фаховою позицією лікарів та сестер медичних відділення, де реалізуються практичні
аспекти підготовки кадрів.
Відділення медичної реабілітації КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського»
являється професійною базою підготовки кадрів в питаннях ефективного застосування методів
фізіотерапії та функційної терапії. Так , тільки в 2021 році на базі відділення проведено навчання
28 лікарів лікувальних закладів області в тому числі лікарів відділення за тематикою «Фізична та
реабілітаційна медицина в клінічній практиці» , « Природні та преформовані фізичні чинники в
фізичній та реабілітаційній медицині» при участі викладачів та вчених кафедри ФРМ та
спортивної медицини НУОЗУ ім. П.Л.Шупика, нині Національний Університет МОЗУ.
Лікарі відділення активно підвищують свій професійний рівень по системі on-lane приймаючи
участь в конференціях « Мистецтво лікування», в т.ч. в серії відео конференцій для мединих
працівників з питань епідеміології, діагностики, лікування та догляду за хворими при корона
вірусній хворобі COVID - 19 за фасилітацією фахівців з Німеччини, професора Ральфа
Рейнтжеса та доктора Гюнтера Мертенса 19.05.по 12.06. 2020 року. В 2022 році лікарі відділення
проводять успішне навчання по системі офлайн.
Відділення медичної реабілітації являється базою підготовки середнього медичного персоналу
по фізіотерапії, масажу, лікувальної фізкультури, нетрадиційним методам лікування та методам
домашньої фізіотерапії.
На базі відділення за програмою факультету післядипломної освіти середніх медичних
працівників Житомирського медичного інституту тільки в 2022 році по фізіотерапії, ЛФК,
масажу, домашній фізіотерапії, елементам нетрадиційних методів лікування підготовлено: сестер
медичних шкіл та дошкільних закладів – 82 чол., сестер медичних загальної практики та сімейної
медицини ТУ – 74 чол., спеціалізація – 26 чол., сестер медичних фізіотерапевтичних кабінетів (
відділень) – 35 чол.
Розуміючи важливість розвитку фізичної т реабілітаційної медицини в загальному комплексі
лікування та реабілітації на всіх етапах лікувального процесу у відділенні медичної реабілітації
функціонує кабінет функційної терапії, який у перспективі буде одним із важливих підрозділів
відділення фізичної і реабілітаційної медицини. Участь спеціалістів фізичного терапевта,
ерготерапевта та їх асистентів у роботі мультифункціональної команди відділення вже сьогодні
має успішний доробок. Хоча, поки що замалий для лікарні кабінет функційної терапії площею 18
м 2 , де працюють фізичні терапевти з асистентом, продовжують та удосконалюють творчі доробки
ветерана відділення інструктора ЛФК Лашевич Т.О. – спеціаліста вищої категорії, легенда
лікарні. Працювала у відділенні з 1970 року, по 2022 рік, яка разом з лікарями відділення
створила своєрідний «банк» комплексів та технологічних карт застосування методик лікувальної
фізкультури, які успішно використовуються у загальному комплексі комплексного лікування та
реабілітації.
На окремих фото Ви можете побачити будні діяльності поки-що маленького підрозділу
–відділення медичної реабілітації станом на 01.08. 2022 року, яке в перспективі після
реконструкції запланованих керівництвом стане потужним, з ліжковим фондом реабілітаційним
підрозділом.
Відділення працює по 5-денному робочому тижню, до 50 - 60% окремих видів фізичних
методів лікування хворих з палатним режимом, проводяться безпосередньо в палатах лікарні.
Прилади транспортуються на мобільних пристосуваннях « Кулібиних» власної конструкції.

В 2021 році в відділенні медичної реабілітації запропоновано та втілено в практику
оригінальна методика лікування « Хвороби Пейроні».
А в 2022 році проводиться технологічно ефективне комплексне фармако-
фізіотерапевтичне лікування захворювання очей.
Лікарі відділення проводять консультації та лікування амбулаторних пацієнтів і
співробітників лікарні, а також практикуються дистанційні консультації пацієнтів лікувально –
профілактичних закладів області по телефону та засобами телемедицини. Так за 7 місяців
2022року проконсультовано 193 пацієнтів.
Окремою сторінкою діяльності відділення є дистанційне навчання лікарів та сестер
медичних за допомогою електронних засобів передачі інформації, передачею теоретичної та
практичної інформації для використання в практиках роботи підрозділів фізіотерапії області.
Проблемою, що заважає широкому розвитку реабілітаційної медицини в нас в закладі так і в
масштабі держави є поки – що негативна позиція НСЗУ щодо оплати кожної послуги конкретно, а
не в загальному пакеті наданих послуг, що існує зараз!
В такому випадку керівники закладів акцентують позицію чомусь « заробляти» кошти за
рахунок платних послуг!
НСЗУ поки – що надто пасивно рекламує застосування метод реабілітаційної медицини в
протокольно – обов’язковому варіанті, що знову ж таки гальмує успішну реалізацію Закону
України « Медичні гарантії» за розділом « реабілітація».
Відділення медичної реабілітації успішно практикує консультації пацієнтів лікарями –
фізіотерапевтами, лікарем ФРМ фізичними терапевтами та проводять лікування ( фізичними
факторами, факторами функційної терапії, масажем) амбулаторним пацієнтам за доступним
прейскурантом цін , розроблених економічною службою та затвердженим Генеральним
директором КНП.

Контактна інформація
Адреса відділення: 10002, Україна, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3. 
Телефон відділення: (0412) 43-87-51
Тел. завідувача відділення: (067) 713-33-31

Е-mail: zt.physio@gmail.com