Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Організаційно-методичний відділ

Організаційно-методичний відділ

 

Завідувач відділу, вища кваліфікаційна категорія з організації та управління охороною здоров'я; Заслужений лікар України; лауреат медичної премії ім.О.Ф.Гербачевського Шевченко Сергій Іванович.

             Організаційно-методичний відділ є структурним підрозділом  обласної клінічної лікарні, який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та iнструкцiями Міністерства охорони здоров’я України,  Департаменту охорони здоров'я  Житомирської облдержадмiнiстрацiї, статутом КНП "Обласна лікарня", наказами генерального директора.

             Відділ у своїй діяльності безпосередньо підконтрольний і підзвітний генеральному директору, а також звітується згідно затверджених Держкомстатом України та МОЗ України форм державної статистичної звітності у встановлені терміни перед КНП "Обласний центр громадського здоров'я".

            В данний час в організаційно методичному відділі працює 3 лікаря-методисти, фельдшер, 7 статистиків медичних, 5 медичних реєстраторів.

 

Крім завідувача відділу, в підрозділі працюють лікарі:

Ткачук Лариса Дмитрівна - лікар-методист, вища категорія з організації та управління охороною здоров'я;

Мельник  Ніна  Сергіївна - лікар-методист, вища категорія з організації та управління охороною здоров'я.

 

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 - Органiзацiя медико-статистичної роботи у відділеннях лікарні;

- Узагальнення звітності та іншої оперативної інформації про результати дiяльностi відділень лікарні;

- Забезпечення, подання форм Державної статистичної звітності, затверджених Держкомстатом та МОЗ України, у встановлені терміни до КНП "Обласний центр громадського здоров'я";

- Інформаційно – аналітичне забезпечення,  планування діяльності лікарні;

- Участь у формуванні плану основних організаційних заходів лікарні та здійснення контролю за його виконанням;

- Організація і проведення аналітичних досліджень та інформаційне забезпечення керівництва лікарні з метою координації лікувальної та організаційно-методичної роботи;

- Здійснення контролю за дотриманням єдиної системи ведення, збору, зберігання та обробки медико-статистичної інформації;

- Проведення у встановленому порядку контролю за термiнами та якiстю виконання наказiв щодо ведення  медичної документацiї;

- Участь у формуванні заходів, щодо виконання обласних та національних програм з охорони здоров'я;

- Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у медичному закладі;

- Участь у науково-теоретичних розробках та програмах досліджень з питань охорони здоров’я;

- Систематизація та збереження протягом встановлених термінів медичної документації щодо пацієнтів пролікованих в стаціонарі лікарні.

 

Контактний телефон (0412) 438731