Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Хірургічне відділення

Хірургічне відділення

 Хірургічне відділення було організовано за наказом відділу охорони здоров’я Житомирського облвиконкому в складі багатопрофільної обласної лікарні, з метою надання кваліфікованої діагностичної та лікувальної допомоги хворим з хірургічною патологією органів черевної порожнини та ендокринною патологією.

 Згідно штатного розпису всього у відділенні зареєстровано 39,75 посад, в т.ч. завідувача відділенням – 1; лікаря-хірурга – 1,5; лікаря-хірурга ліжок гнійної хірургії – 1; лікаря-хірурга для надання термінової допомоги – 5; старшої сестри медичної – 1; сестер медичних палатних – 9; сестер медичних палатних ліжок гнійної хірургії – 3,25; сестер медичних процедурного кабінету – 2; сестри медичної перев’язувальної ліжок гнійної хірургії – 1; сестри медичної перев’язувальної – 1; сестри-господині - 1; молодшої медичної сестри по догляду за хворими ліжок гнійної хірургії – 1; молодших медичних сестер палатних прибиральниць – 6; молодших медичних сестер палатних прибиральниць ліжок гнійної хірургії – 2; молодших медичних сестер-буфетниць – 2; молодшої медичної сестри прибиральниці – 1; молодшої медичної сестри ванниці – 1.

Лікарським, середнім та молодшим медичним персоналом відділення укомплектовано повністю.

Основні напрямки роботи хірургічного відділення:

- Лікування пептичної виразки шлунка та ДПК;

- Патологія підшлункової залози

- Патологія щитовидної залози та паращитовидних залоз

- Лапароскопічна антирефлюксна хірургія

- Лапароскопічна герніологія

- Лапароскопічна хірургія наднирникових залоз

- Лікування хворих на спайкову хворобу очеревини

Показники

Роки

2014

2015

2016

Виписано хворих

1452

1574

1857

Виконання плану ліжко-днів в %

99,4

95,1

99,8

Зайнятість ліжка в днях

338,1

323,5

339,5

Середній термін перебування на ліжку в днях

9,3

8,2

7,3

Питома вага в % виписаних з:

- одужанням

- поліпшенням

- погіршенням

- без змін

 

33,1

64,0

0

1,4

 

43,9

51,1

0,1

2,7

 

42,0

55,4

0

1,7

Кількість проведених операцій – всього

в т.ч. лапароскопічних

1242

230

1290

334

1628

787

Хірургічна активність

62,8

67,6

70,3

Померло хворих

23

27

43

Летальність

1,6

1,7

2,3

Післяопераційна летальність

2,3

2,5

3,2

Частота післяопераційних ускладнень

5,8

3,0

0,3

Охоплення хворих фізіотерапевтичним лікуванням та масажем в %

51,1

38,1

25,3

Охоплення хворих лікувальною фізкультурою в %

38,6

29,1

23,3

Проконсультовано хворих в профільному кабінеті  КДП

9648

10548

12105

Виконання плану по донорству

97,0

87,8

62,7

Обгрунтовані скарги на роботу персоналу відділення

-

-

-

Виробничі травми

-

-

-

Медичні аварії

-

-

-

  У відділенні виконується широкий діапазон оперативних втручань, частина із яких в більшості лікувально-профілактичних закладів області не робиться.

 Ендоскопічні операції: ретроградна панкреатохолангіографія; папілотомія, доповнена холедохолітоекстракцією або стентуванням загальної жовчної протоки; видалення доброякісних новоутворень великого дуоденального сосочка; перкутанна гастростомія під ендоскопічним контролем; гастроцистостомія при хронічному фіброзно-кістозному панкреатиті; дренування гострих рідинних скопичень сальникової сумки при гострому панкреатиті; черезшкірно-черезпечінкова холангіостомія; перкутанна холецистостома дренажем по типу pigtail.

 Лапароскопічні операції: фундоплікація за Ніссеном-Розетті з приводу аксіальних кил стравохідного отвору діафрагми; трансабдомінальна пре- перитонеальна пластика пахових кил; адгезіотомія, доповнена комплексним лікуванням спайкової хвороби очеревини; холедохолітотомія, холангіоскопія, холедохолітоекстракція; вертикальна гастроплікація з приводу ожиріння; дренуючі операції з приводу кіст та абсцесів печінки.

 Лапаротомні операції: на підшлунковій залозі з приводу хронічного панкреатиту (операція Бегера, Фрея, повздовжня панкреатоеюностомія, внутрішнє дренування кіст підшлункової залози);  операції на підшлунковій залозі з приводу злоякісних новоутворень (гастропанкреатодуоденальна резекція, дистальна субтотальна резекція підшлункової залози); операції на печінці з приводу паразитарних, простих кіст, абсцесів, злоякісних новоутворень (дренування, фенестрація, гемігепатектомія, типова та атипова резекції печінки); операції на позапечінкових жовчовивідних шляхах.

Ендокринна хірургія: гемітиреоїдектомія, тиреоїдектомія, видалення паращитоподібних залоз, адреналектомія.

 

Перепелиця Віктор Петрович: 1965 року народження.

З 2015 року завідуючий хірургічним відділенням, лікар-хірург вищої  категорії, стаж роботи 25 років. Автор та співавтор 14 наукових праць. Володіє основами спеціалізованої хірургічної допомоги, технікою лапароскопічних втручань на органах черевної порожнини.

Основний напрямок роботи : Лапароскопічна антирефлюксна хірургія, лапароскопічна пластика кил передньої черевної стінки, лапароскопічна хірургія ускладнених форм жовчокам'яної хвороби, лапароскопічна хірургія морбідного ожиріння, реконструктивна хірургія.

Володар  поліської відзнаки «Срібна Вежа» в номінації «Медицина» за 2000 рік.

 

Поліщук Валерій Тимофійович: 1952 р.н., лікар-хірург вищої категорії, стаж хірургічної роботи 33 роки.

З 1995 по 2015р  – завідувач хірургічного відділення Житомирської обласної лікарні ім О.Ф.Гербачевського. З 2004 по 2008 роки одночасно працював головним хірургом УОЗ Житомирської ОДА. Є автором та співавтором 21 наукової праці. Володіє основами спеціалізованої хірургічної допомоги. Виконує консультатаивну хірургічну допомогу в районних та міських лікарняних зазкладах через медицину катастроф. Основні напрямок роботи: органозберігаючі операції при пептичній виразці, хірургічне лікування захворювань гепатобіліарної зони, хірургічне лікування патології підшлункової залози

 

Дикий Олександр Григорович: 1965 р.н., хірург-ординатор хірургічного центру, лікар-хірург вищої категорії, стаж роботи 27 років, кандидат медичних наук. З квітня 1995 р. по дійсний час працює лікарем-хірургом хірургічного відділення обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського.

Володіє основами спеціалізованої хірургічної допомоги, технікою як лапароскопічних, так і відкритих втручань на органах черевної порожнини.

Основні напрямки роботи: хірургія захворювань шлунка, печінки, жовчевивідних шляхів, захворювань підшлункової залози, щитоподібної залози, діагностика та лікування спайкової хвороби очеревини, хірургія гриж передньої черевної стінки.

В 1997 році Диким О.Г. вперше в Житомирській області виконана лапароскопічна холецистектомія, на базі хірургічного відділення створено центр малоінвазивної хірургії, що стало початком ровзитку цілого напрямку хірургії в Житомирській області. За 3-річний період роботи центру було впроваджено більше 10 нових методик лапароскопічних операцій, найбільш важлива з яких – авторська методика лікування спайкової хвороби очеревини.

У 2000 році лікарем-хірургом Диким О.Г. вперше в області виконано пластику грижових воріт синтетичним протезом, що започаткувало в області ще один напрямок хірургічного лікування – алопластику грижових дефектів.

З 2000 року Дикий О.Г. веде активну роботу по лікуванню хворих на спайкову хворобу очеревини. Розроблена Диким О.Г. методика лікування дозволила знизити рецидив захворювання після хірургічного лікування з 70% до 6,5%, що дало можливість впровадити планове лікування пацієнтів.

В березні 2006 року захистив дисертацію на тему "Післяопераційна лапароскопія в діагностиці та динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби очеревини", в зв'язку з чим 20.09.2007р. рішенням ВАК України присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук. В 2012 році випустив монографію «Спайкова хвороба очеревини», в якій вперше запропонована єдина концепція діагностики та лікування спайкової хвороби.

За час роботи в хірургічному відділенні обласної лікарні Диким О.Г. впроваджено більше 20 нових методів лікування хірургічних хворих; є автором та співавтором 41 наукової праці, автором 6 винаходів, 18 раціоналізаторських пропозицій, лауреатом Всеукраїнського конкурсу "Винахід-2006" в галузі «Медицина».

 

Невмержицький Іван Миколайович: 1979 р.н. Закінчив Івано- Франківську державну медичну академію. Працює в обласній лікарні з 2004 р.  на посаді лікаря-хірурга.

В 2014 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію по хірургії. Автор та співавтор 14 наукових праць. В 2008 році отримав сертифікат по лапароскопічній хірургії, в 2017 році отримав спеціалізацію з "Онкохірургії", в 2018 році отримав сертифікат "Центру хірургічних інновацій" ІХТ ім. О.О.Шалімова.

Володіє основними напрямками допомоги хурургічним хворим з патологією щитовидної та паращитовидної  залоз, підшлункової залози, резекційні та органозберігаючі операції при захворюваннях шлунку та дванадцятипалої кишки, патології гепатобіліарної зони, дефектах передньої черевної стінки, основними напрямками лапароскопічної хірургії та наданням невідкладної хірургічної допомоги.

Проводить планову та термінову допомогу жителям області.

  

Сироткін Андрій Вікторович: 1982 р.н з 2015року хірург хірургічного відділення, лікар-хірург першої  категорії, стаж роботи 12 років. Автор та співавтор 7 наукових праць. Володіє основами спеціалізованої хірургічної допомоги, технікою лапароскопічних втручань на органах черевної порожнини.

Основний напрямок роботи : Лапароскопічна антирефлюксна хірургія, лапароскопічна пластика кил передньої черевної стінки, лапароскопічна хірургія ускладнених форм жовчокам'яної хвороби, хірургія щитовидної залози та паращитовидних залоз.

2016р Курси ТУ в науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин "Новітні технології в ендокринній хірургії".

Хоменко Віталій Станіславович: 1986р.н, з 2015року хірург хірургічного відділення, лікар-хірург першої  категорії, стаж роботи 8 років. В.о завідуючого лікарняним банком крові. Автор та співавтор 14 наукових праць. Володіє основами спеціалізованої хірургічної допомоги, технікою лапароскопічних втручань на органах черевної порожнини.

Основний напрямок роботи : Лапароскопічна антирефлюксна хірургія, лапароскопічна пластика кил передньої черевної стінки, лапароскопічна хірургія ускладнених форм жовчокам'яної хвороби, хірургія щитовидної залози та паращитовидних залоз.

2016р Курси ТУ в науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин "Новітні технології в ендокринній хірургії".

Учасник  соціального проекту 2015р  «Разом у щасливе майбутнє» - «Кращі молоді лікарі Житомира».

Мазур Олег Ігорович: з 2009 по 2012 рік проходив інтернатуру на базі хірургічного відділення обласної клінічної лікарні м. Житомира (заочний цикл), та на базі НДІ ім.. О.О. Шалімова м. Києва (очний цикл).   З 2015 року по теперішній час працює в хірургічному відділенні ОКЛ ім.. О.Ф. Гербачевського.

Стаж роботи 8 років. Кваліфікаційна категорія друга заспеціальністю “хірургія”.

Основний напрямок роботи : Пластика кил передньої черевної стінки, лапароскопічна хірургія ускладнених форм жовчокам'яної хвороби.

 

 Прокопчук Олександр Володимирович: в 2013 році зарахований на посаду  лікаря-хірурга по наданню термінової допомоги хірургічного центру обласної клінічної лікарні ім.О.Ф.Гербачевського.

Стаж роботи за спеціальністю  11 років.

В  2014 році проходив  ТУ «Інтенсивний практичний курс малоінвазивної хірургії та гінекології» на базі «Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.  В  2016 році присвоєна перша кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Хірургія».

 Основні напрями роботи :

          - лікування хворих з шлунково-кишковими кровотечами не пухлинного генезу;

          - лікування хворих з ускладненими формами виразкової хвороби;

          - лікування хворих з патологією підшлункової залози;

          - лікування хворих з обтураційною жовтяницею;

          - лапароскопічні втручання на органах черевної порожнини;

          - пластика вентральних і пахових кил синтетичними протезами. 

          - ургентні оперативні втручання на органах черевної порожнини.

  Приймав  участь  у  конференціях :

- Рани та ранова інфекція  (  2011р, м. Київ.);

- ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю „Актуальні аспекти хірургічної панкреатології” ( 2011 м. Київ);

- Обласної науково-практичної конференції « Імунологічна безпека гемотрансфузійної терапії» ( 21 жовтня 2011р, м. Житомир).

- Методи сучасної пластики грижових дефектів передньої черевної стінки 2012 р м. Буча

- Науково-практична конференція присвячена відкриттю пам’ятника О. О. Шалімова 2014  

 

Тригуба Олег Богданович: 1978 р. народження

З 2015 року хірург відділення інтенсивної терапії для післяопераційних хворих Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського та лікарем-ендоскопістом відділення ендоскопії Житомирської обласної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. Відомості про спеціалізацію і підвищення кваліфікації: 2010р. - спеціалізація з ендоскопії, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 4 міс. Лікувальні ендоскопічні процедури, якими володіє :

 - ендоскопічна поліпектомія;

 - зупинка гострих шлунково-кишкових кровотеч за допомогою електрокоагуляцій;

 - кліпування та обколювання лікарськими засобами кровотечної виразки за допомогою ін’єктора.

 - Балонна дилятація стриктур стравоходу та шлунку та гепатохоледоха,

 - Лікування ахалазії кардії препаратом диспорт.

 - Ендоскопічна ретроградна панкреато холенгіографія :

   Стентування гепатохоледоха та вірсунгового протоку, літотрипсія ,балонна дилятація стриктур

 - Папілектомія

 - ПЕГ (пероральна ендоскопічна гастростомія)-вперше виконана в області в 2016році

 - ЧЧХС ( черезшкірна через печінкова холангіостомія) - вперше виконана в області в 2016році

 - Гастоцисто та дуоденоцистостомія -  вперше виконана в області в 2016році.

 

Консультативна допомога в Житомирській області лікарями хірургічного відділення здійснюється через Житомирський обласний Центр Екстренної медичної допомоги та медицини катастроф. Щороку лікарями хірургічного відділення здійснюються   термінові виїзди в районні та міські лікувальні заклади області. Основну частку складають виклики до пацієнтів з шлунково-кишковою кровотечею. В більшості випадків пацієнти з означеною патологією оперуються в умовах районних лікувальних закладів. Значна частка випадків включають виїзди до пацієнтів з важким перебігом гострого панкреатиту. Більше половини таких пацієнтів транспортується для подальшого лікування в хірургічний центр. На третій позиції за частотою виїздів є виклики до пацієнтів з політравмою .Більшості таких пацієнтів надається хірургічна допомога безпосередньо в районних лікувальних закладах. 

  

0948656162 Контактний CDMA  телефон відділення

0412 43-17-96 Контактний телефон відділення

Переглянути файли: