Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Операційний блок

Операційний блок

Операційний блок це «свята святих» лікарні. Адже саме на його рубежах відбувається основна, нехай, невидима для пацієнта битва за його життя і здоровя. Цей потужний специфічний підрозділ створений в обласній лікарні в 1975 році. Зусиллями хірургів, анестезіологів та операційних медичних сестер тут виконується найвідповідальніший етап діагностики та лікування хворого – операція.

З 1995 року в лікарні вперше введена посада завідувача операційного блоку. Ним став хірург Палагін Є. К., який обіймав цю посаду до 2003 року. З 1 березня 2004 року блок очолює торакальній хірург, Заслужений лікар України Бартош Г.К. Старшою медичною операційною сестрою з 1987 року до 2019 року працювала Заслужений працівник охорони здоров’я Байдала Г.К. З 2019 року старшою медичною сестрою операційною є медична сестра-магістр Гуменюк О.В.

В складі операційного блоку функціонують 6 операційних зал, розгорнуто 9 операційних столів. В блоці працює кваліфікований, досвідчений медичний персонал: лікарі хірургічного профілю (загальні хірурги, торакальні хірурги, судинні хірурги, нейрохірурги), з них чотири кандидати медичних наук; анестезіологи; медичні сестри-анестезистки, а також 17 медичних операційних сестер з вищою кваліфікаційною категорією.

Нині в операційному блоці щомісячно здійснюється до 450 операцій. Підрозділ устаткований сучасною медичною апаратурою та обладнанням (електрозварювальний апарат, операційний мікроскоп, електронно-оптичний перетворювач, два рентгенопрозорі операційні столи, краніотом, апарати діатермокоагуляції ERBE тощо).

Послугами операційного блоку користуються відділення: хірургічне, торакальної (грудної) хірургії, судинної хірургії, нейрохірургії. Крім того, в операційному блоці проводяться ургентні (термінові) операції при травмах, урологічній, гінекологічній, проктологічній та отоларингологічній патології, а також виконується артеріовенозне шунтування для проведення гемодіалізу особам із термінальним ступенем ниркової недостатності.

В операційному блоці проводяться такі операції, як:

I. Нейрохірургічна операційна:

- втручання з приводу черепно-мозкової травми, травми хребта та спинного мозку, травматичних вражень периферичних нервів, наслідків травм нервової системи, гострих порушень мозкового кровообігу за геморагічним та ішемічним типами, субарахноідальних крововиливів на тлі розриву аневризм судин головного мозку, пухлин головного та спинного мозку, периферичних нервів, неврологічних проявів остеохондрозу (кили міжхребцевих дисків, стеноз хребтового каналу, спондилолістез), гнійно-запальних захворювань головного та спинного мозку, гідроцефалії.

Варто відмітити, що всі хірургічні втручання проводяться на високопрофесійному рівні із застосуванням оптичного збільшення зони операції, інтраопераційного рентгенівського контролю, застосуванням мініінвазивних пункційних технологій. Все вказане дозволяє виконувати нейрохірургічні операції найвищого рівня складності.

II. Судинна операційна:

- хірургічне лікування хворих з атеросклеротичним окклюзійно-стенотичним та аневризматичним ураженням черевної аорти;

-реконструктивні оперативні втручання на сонних артеріях при їхніх гемодинамічно  значущих ураженнях з метою лікування хронічної судинно-мозкової недостатності та профілактики ішемічного інсульту;

- лікування уражень артерій кінцівок при цукровому діабеті для профілактики гангрени;

- реконструктивне оперативне лікування хворих з атеросклеротичним окклюзійно-стенотичним та аневризматичним ураженням клубово-стегнового та стегново-підколінного сегментів нижніх кінцівок для профілактики гангрени та усунення болю спокою;

- реконструктивна хірургія при інфікуванні судинних трансплантатів;

- хірургічне лікування хронічної лімфо-венозної недостатності нижніх кінцівок; - лікування хворих з варикозним розширення вен нижніх кінцівок з використанням лазеру (ЭВЛК). Методика використовується як самостійна або в комбінації з іншими косметичними способами (мініфлебектомія, мікросклеротерапія).

III. Торакальна операційна:

-традиційна хірургія захворювань легень: сегментарна резекція легень, лобектомія, пульмонектомія, бронхо-пластичні операції;

- хірургія середостіння при злоякісній та доброякісній патології;

- хірургія при доброякісних та злоякісних захворюваннях стравоходу та шлунку: резекція стравоходу та проксимального відділу шлунка з одночасною пластикою, екстирпація стравоходу з відтермінованою пластикою товстою кишкою, видалення дивертикулів стравоходу, гастростомія, бужування стравоходу;

- хірургія шлунково-стравохідного переходу: кили стравохідного отвору діафрагми, ахалазія кардії методом лапароскопії та лапаротомії;

- торакоскопічні операції при бульозній хворобі легень, периферичних утвореннях легень, плевритах невідомого походження, захворюваннях середостіння та кістах перикарду;

- хірургія серединних та бокових кіст шиї;

- хірургія загрудинного зобу;

- хірургія травми органів грудної клітки;

- хірургія гнійних захворювань легень, плевральної порожнини та середостіння.

4. Хірургічна операційна:

- резекційна та дренуюча хірургія патології підшлункової залози: гастропанкреатодуоденальна резекція, резекція голівки підшлункової залози за Бегером, операція Фрея, повздовжня панкреатоєюностомія;

- традиційна хірургія гострого некротичного панкреатиту;

- хірургія шлунково-кишкових кровотеч (резекція шлунка, екстрадуоденізація виразки);

- традиційна хірургія всіх видів кил передньої черевної стінки;

- хірургія патології щитоподібної залози та прищитоподібних залоз, в.т.ч. злоякісної з використанням методики нейромоніторингу зворотніх гортанних нервів;

- хірургія центральних та бокових кіст шиї;

- хірургія спайкової хвороби.

5. Лапароскопічна операційна:

- хірургія шлунково-стравохідного переходу, кили стравохідного отвору діафрагми, гастроезофагальнорефлюксна хвороба, ахалазія кардії (лапароскопічна фундоплікація за Туппе, Ніссеном, Ніссен-Розетті, кардіоміотомія за Келлером);

- хірургія патології жовчного міхура та позапечінкових проток:

лапароскопічна холецистектомія, лапароскопічна холедохолітотомія, лапаро-скопічні біліодигестивні анастомози;

- ендоскопічні втручання на позапечінкових шляхах: папілотомія, літоекстракція, стентування жовчних шляхів, назобіліарне стентування ,черезшкірне дренування жовчних шляхів;

- лапароскопічна хірургія патології печінки при ехінококозі, простих кістах печінки;

- лапароскопічна хірургія шлунка при доброякісних та злоякісних пухлинах (резекція шлунку, лапароскопічна та ендоскопічна гастростомія);

- лапароскопічна спленектомія (видалення селезінки);

- лапароскопічні дренуючі операції при хронічному панкреатиті (цистогастро- та цистоєюностомії);

- лапароскопічна хірургія гострого некротичного панкреатиту (лапароскопічна трансоментальна некрозектомія, відеоасистована заочеревнна некрозектомія, ендоскопічні черезшлункові дренуючі втручання);

- лапароскопічні втручання при килах черевної стінки: трансабдомінальна преперитонеальна алопластика, інтраперитонеальна алопластика, тотальна екстраперитонеальна алопластика;

- хірургія патологія ободової та прямої кишки: правобічна/лівобічна мезоколектомія, тотальна мезоректумектомія;

- ургентна лапароскопічна хірургія: лапароскопічна апендектомія, холецистектомія, лапароскопічний адгезіолізис, лапароскопічна хірургія перфоративної виразки;

- лапароскопічна хірургія морбідного ожиріння: гофрування шлунку;

- лапароскопічна хірургія патології наднирників (лапароскопічна адренал-ектомія);

- лапароскопічний адгезіолізис в складі комплексного лікування спайкової хвороби очеревини.

Крім того, в операційному блоці проводяться пластичні операції:

  • отопластика (корекція форми та розміру вух);
  • блефаропластика (корекція верхніх та нижніх повік);
  • J-ліфтинг (підтяжка обличчя);
  • корекція форми молочних залоз;
  • абдоменопластика;
  • хірургічна корекція форми пупка;
  • пластика грижових дефектів;
  • ліпосакція обличчя, шиї, тулуба та кінцівок;
  • корекція рубців;
  • платизмопластика (виправлення форми шиї);

інтимна пластика (пластика зовнішніх статевих губ).