Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Отоларингологічне відділення

Отоларингологічне відділення

  Отоларингологічне відділення, створене в 2000 році, є обласним спеціалізованим відділенням для надання невідкладної та планової медичної допомоги хворим з захворюванням ЛОР-органів (онкопатологія, доброякісні пухлини, неспецифічні захворювання ЛОР-огранів, косметичні дефекти, ЛОР-травми). Виконуються складні інструментальні обстеження.

 Відділення функціонує на 40 ліжок. Працює 6 лікарів отоларингологів (3- вища, 1 – перша, 2-друга категорії ), з  них: один лікар онколаринголог, який пройшов спеціалізацію по онкології в НДІ онкології м. Києва, та отоларинголог-сурдолог.

Треба відмітити, що створення отоларингологічного відділення суттєво вплинуло на якість надання допомоги як ЛОР хворим, так і онкологічним хворим. Тут лікуються пацієнти зі складною патологією, виконується практично весь діапазон оперативних втручань, проводиться комплексне лікування онкологічних хворих, при якому вдається отримати оптимальні результати.

Крім того, отоларингологічний центр є базою для підвищення кваліфікації лікарів центральних районних лікарень міста та області. Лікарі відділення, при виїздах в райони, надають практичну спеціалізовану допомогу жителям області з отоларингології, сприяють введенню в практику лікувальних закладів області ефективних методів діагностики, лікування, реабілітації хворих з ЛОР-патологією, в т.ч. онко-патологією. ЛОР-центр обладнаний необхідним устаткуванням і апаратурою для проведення лікувально-діагностичного процесу на належному рівні. Післяопераційні хворі лікуються у відділенні інтенсивної терапії та реанімації.

Завдяки покращенню анестезіологічного забезпечення ЛОР операцій, введення в практику анестезіолога сучасних методик проведення наркозу та анестетиків вдалося досягти значного розширення спектру ЛОР операцій, зріс вік оперованих хворих та зменшилась по летальність.

Нові методи діагностики та лікування, запроваджені у відділенні:

- Методика підготовки до операції та профілактика ускладнень тромбоемболічних та гнійних при оперативних втручаннях;

- Операція: проста та розширена хордектомія;

- Операція:фронтолатеральна резекція гортані при злоякісних пухлинах;

- Операція: ларингектомія;

- Операція: розширена ларингектомія з резекцією глотки, стравоходу, щитовидної залози та проксимальних відділів трахеї;

- Операція: футлярно-фасціальне видалення метастазів шиї;

- Операція Крайля;

- Операція Ванаха;

- Операція: гемілінгвектомія;

- Операції:трансоральне видалення злоякісних пухлин глотки, піднебіння, дна порожнини роту;

- Операція:трансмандибулярне видалення злоякісних пухлин порножнини роту;

- Операція жатетеризація зовнішньої сонної артерії через скроневу;

- Операція: катеризація лицьової артерії;

- Операція: катеризація язикової артерії;

- Операція Денкера;

- Застосування регіонарної хіміотерапії в комплексному ліку­ванні злоякісних пухлин ЛОР-органів;

- Операція: резекція та видалення вушної мушлі при її злоякісних ураженнях;

- Операція: отопластика;

- Операції: закрита та відкрита риносептоортохондропластика;

- Використання аутохряща ребра та носової перетинки для ринопластики;

- Операція: пластика шкірно-м’язевим лоскутом на живлячій ніжці дефектів кінчика носу;

- Операція: закриття краніоназальної фістули;

- Операція: закриття шкірних дефектів після видалення пухлин обличчя та голови вільним шкірним лоскутом;

- Методика дренування післяопераційної рани при операціях на шиї;

- Використання рослинних препаратів в комплексному лікуванні злоякісних пухлин ЛОР-органів.