Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Ревматологічне відділення

Ревматологічне відділення

1.1.    ПРАВОВА БАЗА, НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

МЕДИЧНА ДОПОМОГА РЕВМАОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РЕГЛАМЕНТУЄТЬСЯ НАСТУПНИМИ НАКАЗАМИ:

  • НАКАЗОМ МОЗ УКРАЇНИ:  № 242 ВІД 15.12.1995 Р. « ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І УДОСКОНАЛЕННЯ РЕВМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ»,  НАКАЗОМ МОЗ УКРАЇНИ № 676 ВІД 13.10.2006 Р. «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „РЕВМАТОЛОГІЯ”»;
  • НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ:  № 263 ВІД 11.04.2014Р. «УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ(СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ(ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ)МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ «РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ»
  • НАКАЗАМИ УОЗ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОДА:  № 175 ВІД14.04.2000Р. «ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ АРТРОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ» І    № 184 ВІД 27.04. 2004 РОКУ   «ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕВМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
  • НАКАЗ УОЗ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОДА № 99 ВІД 22.10.2014Р. «ПРО СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗРОБКИ ЛОКАЛЬНОГО ПРОТОКОЛУ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ ДОПОМОГИ ЗА НОЗОЛОГІЄЮ «РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ»

   
1.2.    Перелік інновацій та методик впроваджених в практику
Діагностика і лікування хворих базується на абсолютно нових технологіях:
- Використовуються імунологічні маркери системних хвороб і системних васкулітів.
- Антигени  гістосумісності для діагностики серонегативнихспондилоартритів і деяких васкулітів
- магнітно -резонансна томографія  і УЗД для діагностики хвороб суглобів.
-Денситометрія
Лікування базується лише на результатах доказової медицини і рекомендаціях  Асоціації ревматологів України, що базуються на даних  Європейської   анти ревматологічної  ліги.  Всі ці рекомендації відповідно включені в  локальні протоколи.  
З 2010 року у відділенні застосовується імунобіологічна терапія для лікування ревматоїдного артриту,  хвороби Бехтєрєва  і  псоріатичноїартропатії, остеопорозу.
Впроваджено лікування остеопорозу сучасними антиостеопоротичними  препаратами,
Лікування остеоартрозу всуглобовим введенням гіалуронової кислоти.
В області запроваджена система моніторингу активності  процесу у хворих, що отримують хворобомодифікуючу терапію і глюкокортикоїди.
А також система експертної оцінки діяльності  ревматологів мережі.
Що дало можливість досягти оптимальних рейтингових показників роботи.
 В ревматологічному відділенні проводиться лікування:

·            Васкуліти великих судин: гігантоклітинний артеріїт, артериїт Такаясу;

·            Васкуліти судин середнього розміру : нодозний (вузловий периартериїт) поліартериїт; хвороба Кавасакі;

·            Васкуліти дрібних судин: ANCA-асоційовані васкуліти, гранулематоз з поліангіїтом (хвороба Вегенера), еозинофільний гранулематоз с поліангіїтом (синдром Чарга-Стросса);

·            Мікроскопічний поліангіїт;

·            Імунокомплексні васкуліти дрібних судин : імуноглобулін – А васкуліт; кріоглобунемічний васкуліт; анти-GBM-хвороба, гіпокомплементарний уртикарний васкуліт;

·            Васкуліти ,які уражають судини різних розмірів: хвороба Бехчета, синдром Когана;

·            остеоартрити;

·            Остеопорозу;

·            серонегативні спондилоартропатії: анкілозуючий спондилоартрити, псоріатична артропатія, реактиві спондилоартрити;

·            системного червоного вівчака, синдрому Шарпа,;

·            системної склеродермії, синдрому Шегрена, дерматоміозиту,;

·            ревматичної поліміалгії;

·            геморагічний васкуліт;

·            синдрому Гудпасчера, гранулематоз Вегенера;

·            хронічної ідіопатичної тромбоцитопенії;

·            антифосфоліпідного синдрому

·            мікрокристалічних артропатій.

Основна мета нашої роботи - надання високоспеціалізованої ревматологической допомоги, з метою досягнення зниження активності процесу до мінімального рівня, або ж досягнення ремісії

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ:

·            Весь спектр діагностичних обстежень (імуноморфологічні, імуногенетичні, молекулярно-генетичні методи);

·            Сучасна спеціалізована цитостатична терапія (метотрексат, циклофосфан, сульфасалазин, лефлунамід, гидроксихлорохин) спрямована на патогенетичні ланки аутоімунних системних захворювань;

·            Ревматологічне відділення єдине в облсті де використовується лікування біологічними агентами (анти ФНП, анти-ІЛ6, анти В-клітинна) для лікування ревматоїдного артриту, серонегативних спондилоартропатий, системних васкулітів; а також де застосовуються  антирезорбтивні методи терапії остеопорозу (золедронова кислота, деносумаб).

·            Важливою складовою нашої медикаментозної піраміди є широке використання внутрішньосуглобових ін'єкцій глюкокортикоїдних препаратів і гіалуронової кислоти для лікування остеоартрозу!

Ревматологічне відділення обласної клінічної лікарні являється єдиним в області де є досвід проведення імунобіологічної терапії -  найбільш ефективного методу лікування ревматологічних хворих з важким перебігом рідкісних ревматологічних захворювань.

Препарати які застосовуються для її проведення, потребують наявності досвіду для їх використання і ведення регістру усе це є лише у ревматологів відділення ревматології,  які більше 10 років проводять таке лікування  і здійснюють моніторинг його ефективності маючи електронну базу.

В 2019 році вперше використаний препарат з цієї групи імунологічних препаратів, для лікування синдрому Вегенера

ПЕРЕВАГИ ЛІКУВАННЯ В РЕВМАТОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ:

1.    Високий рівень професіоналізму і великий досвід фахівців, які регулярно проходять освітні програми у вітчизняних та зарубіжних клініках.

2.    На даний період часу завідувачка відділення навчається студентів і фахівців в галузі охорони здоров’я по всьому світу BMJLearning. Отримала сертифікати з 8 модулів навчання.

3.    Повна база діагностичного обстеження для пацієнтів з найбільш частими коморбідними станами.

4.    Мультидисциплінарний підхід в терапії ревмопатологіі.

5.    Введено персоніфікований підхід до лікування хворих відділення.

6.    Можливість суміжних консультацій лікарів вузької спеціалізації (невропатолог, ангохірург, ревматолог та ін)

7.    Комфортні умови перебування.

8.    Надання при необхідності консультативної допомоги після виписки з стаціонару.

 Результати діяльності за 2018 рік

В ревматологічному відділенні впроваджені і використовуються усі сучасні інноваційні технології як лікування так і діагностики. У 2017 році у відділенні впроваджено: Визначення в крові вмісту25-ОН(Д3) з ціллю визначення (зниження або дефіциту) для корекції лікування системного остеопорозу. Визначення інтерлейкіну 6 , як маркера діагностики ревматичної поліміалгії. Лікарі відділення приймали активну участь у науково-практичних конференціях в тому числі і міжнародного значення , брали участь в проведенні профільних товариств – проведено 4 засідання , а також лікарняних конференцій - проведено 2 конференції. Надрукована одна наукова стаття в «Українському ревматологічному журналі» №2 (68-2017)Зареєстрована одна раціоналізаторська пропозиція: Свідоцтво №19, від 12.10. 2017р. «Схема аналізу показника частоти розбіжностей поліклінічних і клінічних діагнозів»

Рис.1. На конгресі в Мадриді

Відбувся Євроазійський саміт міжнародної організації по боротьбі з остеопорозом IOF в Єревані з 7.10-9.10.19р.р. В саміті брали участь 16 країн.
Міжнародний науковий інтернет симпозіум. Актуальні питання лікування пацієнтів з остеопорозом. Акцент на профілактиці переломів

Матеріали саміту озвученні в повному об’ємі для лікарів відділення і будуть розглянуті на товаристві ревматологів. Саміт дав можливість втілити у програми лікування пацієнтів відділення з остеопорозом та остеоартрозом сучасну тактику і підхід до тривалої терапії.

EULAR 2019 Іспанія. Мадрид .Європейський конгрес ревматологів з 12-15 червня

Конгрес EULAR 2019 проходить з 12 по 15 червня 2019 року в Мадриді, Іспанія. Європейська ліга проти ревматизму (EULAR) - це організація, яка представляє пацієнти, медичні та наукові товариства ревматології всіх європейських країн. Метою конгресу є створення форуму найвищого рівня для наукового, освітнього та соціального обміну між фахівцями, які займаються ревматологією, налагодженні зв’язків з організаціями пацієнтів, щоб досягти прогресу в клінічній допомозі людей з ревматичними захворюваннями.

Хворі із цими ознаками потребують нашої допомоги

 

 

 

 

 

ФОТО ВІДДІЛЕННЯ