Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Відділення променевої діагностики

Відділення променевої діагностики


Відділення променевої діагностики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач відділенням

Омельчук Анатолій Іванович, лікар-рентгенолог, вища кваліфікаційна категорія

Контактний телефон:

(0412) 43-16-30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший рентгенлаборант

Янович Ірина Олександрівна, рентгенлаборант, вища кваліфікаційна категорія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія відділення бере свій початок з 1910 року, коли викладач фізики однiєї iз Житомирських шкiл Терпиловський в 1910 роцi сконструював перший рентгенапарат в Житомирі, яким тривалий час користувалися в лiкарнi Червоного Хреста, в наступному обласній лікарні.

Згадки про рентгенкабiнет в лiкарнi Українського Червоного Хреста, знайдено також у звiтi Губзороввiддiлу за 1921 рiк. "О состоянии народного здравия и организации медицинской помощи населению за 1921 год по Волынской губернии", а в 1923 році в лiкарнi була органiзована рентгенологiчна станцiя.

Відповідно до  наказу по обласнiй клiнiчнiй лiкарнi вiд 28.09.2001 року № 53 "Про удосконалення органiзацiї служби променевої дiагностики в обласнiй клiнiчнiй лiкарнi" відділення рентгенодіагностики реорганізоване у відділення променевої діагностики.

В даний час відділення складається з 4-х рентгенодіагностичних кабінетів, флюорографічного кабінету, кабінету мультиспіральної комп’ютерної томографії, кабінету магнітно-резонансної томографії та рентген-радіологічної групи.

Відділення постійно поповнюється новою сучасною рентгенодіагностичною апаратурою.

В усіх фотолабораторіях відділення встановлені автоматичні проявочні машини для фотообробки рентгенівської плівки.

Всього у відділенні працює 54 чоловіки, з них 15 лікарів, 25 рентгенлаборантів, 1 інженер, 1 інженер-радіолог, медичні сестри, молодші медичні сестри, архіваріус рентгенівського архіву.

За останні роки відділення поповнилось молодими лікарями.

Рентгенодіагностичні кабінети

 

 

ЛІКАРІ-РЕНТГЕНОЛОГИ

Бережок Христина Станіславівна,

Курносова Ірина Олександрівна,

Курудз Андрій Ігорович,

Іванова Наталія Іванівна,

Шейко Григорій Федосійович. 

 

 

 

 

Рентгенкабінет консультативно-діагностичної поліклініки

 

 

 

 

 

 

 

Рентгенодіагностичні кабінети розміщені в лікувальному корпусі №1 та консультативно-діагностичній поліклініці, оснащені сучасними рентгендіагностичними апаратами, у тому числі новим рентгенапаратом Radrex  MRAD-A-50S, виробництва фірми Тошиба, який дозволяє виконувати рентгенограми як у цифровому варіанті, так і в аналоговому – на рентгенівську плівку. Крім того у відділенні працює ортопантомограф, який дозволяє проводити панорамну томографію зубів та щелеп.

У відділенні проводяться всі рентгенологічні дослідження, які необхідні для лікувально-діагностичного процесу в лікарні:

-       рентгеноскопія органів грудної клітки,

-       рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту,

-       ірігоскопія,

-       рентгенографія органів грудної клітки та черевної порожнини,

-       рентгенографія всіх відділів кістково- суглобової системи,

-       рентгенографія в спеціальних укладках,

-    урографія – оглядова та з використанням рентген контрастних речовин,

-       метросальпінгографія,

-       панорамна томографія зубів та щелеп.

У відділенні під рентгенконтролем лікарі-ендоскопісти проводить оперативні втручання: ретроградну холангіопанкреатодуоденографію, літотрипсію, стентування стравоходу, 12-палої кишки, жовчних та панкреатичних ходів при їх звуженні та інше.

За рік у рентгенкабінетах виконується близько 45 тисяч досліджень.

Контактний телефон: (0412) 34-14-80.

 

Кабінет магнітно-резонансної томографії

 

ЛІКАРІ

Залевська Катерина Миколаївна,

Кулаковська Катерина Олегівна,

Мариніч Валентина Анатоліївна,

Ушко Володимир Володимирович.

Кабінет магнітно-резонансної томографії (МРТ) КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради обладнаний магнітно-резонансним томографом Achiеva 1.5 Т виробництва компанії PhilipsMedicalSystemsNederland та автоматичним інжектором AccutronMR фірми MEDTRON, Германія.

Магнітно-резонансний томограф зданий в експлуатацію в березні 2016 року.

Кабінет відкрито 11 червня 2016 року.

Кабінет МРТ працює в режимі: «цілодобово, 7 днів на тиждень».

Кабінет знаходиться на першому поверсі лікувального корпусу №2.

Обстеження планових пацієнтів проводиться згідно попереднього запису на дослідження.

 В 2018 році в кабінеті МРТ проведено близько 7400 досліджень проти 11978 досліджень в 2017 році.

За 2018 рік проведено 170 досліджень з використанням контрастних речовин.

Контактний телефон: (0412) 43-08-09

Запис на дослідження проводиться в кабінеті № 402 консультативно - діагностичної поліклініки за направленнями профільних спеціалістів.

 

Кабінет рентгенівської комп'ютерної томогрфії

 

 

ЛІКАРІ

Дем’янчук Ольга Юріївна,

Іваненко Костянтин Вікторович,

Красовська Юлія Людвигівна,

Мельник Даря Сергіївна,

Якушкіна Ірина Мечиславівна.

 

Кабінет рентгенівської комп’ютерної томограф обладнаний мультиспіральним рентгенівським комп’ютерним томографом TSX-034AAstelionAdvace 32 зрізовим виробництва фірми ToshibaMedicalSystemsCorporation, Японія, випуску 2016 року. Разом з МСКТ встановлений автоматичний інжектор AccutronCT фірми MEDTRON, Германія.

Обладнання прийнято в експлуатацію 29 грудня 2016 року.     

Кабінет відкрито 11 січня 2017року.

На даний час кабінет РКТ працює в режимі з 8 год. до 20 год. включаючи суботу, неділю та святкові дні. Рентгенлаборанти працюють цілодобово 7 днів на тиждень.

Кабінет знаходиться на першому поверсі лікувального корпусу №1.

В 2018 році в кабінеті рентгенівської комп’ютерної томографії проведено близько 10 000 досліджень у тому числі 813 досліджень з використанням контрастних речовин.

 Контактний телефон: (0412) 43-00-16.