Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Лікарняний банк крові

Лікарняний банк крові

На сьогодні лікарняний банк крові є структурним підрозділом в багатопрофільному лікувальному закладі і виступає як ланка між виробником трансфузійних середовищ – Обласним центром крові та його споживачем – обласною лікарнею і очолює його хірург першої кваліфікаційної категорії Мазур Олег Ігорович.

 

В клінічних структурних підрозділах лікарні знайшли широке застосування компоненти донорської крові: еритроцитна маса, еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, відмиті еритроцити, еритроцити збіднені лейкоцитами, еритроцити, отримані методом аферезу, концентрат тромбоцитів, свіжозаморожена плазма, кріопреципітат заморожений та препарати крові: 5% і 20% розчини альбуміну, полібіолін, імуноглобулін, сухий кріопреципітат.

В лікарні широкого застосування набуває аутодонорство, як альтернатива використанню компонентів донорської крові.

Перевагами аутогемотрансфузій являються:

-виключається небезпека ускладнень, пов’язаних з трансфузіями несумісних компонентів крові; посттрансфузійних негемолітичних реакцій; ризику алоімунізації; ураження реципієнта інфекційними вірусними, паразитарними та іншими захворюваннями від донора; розвитку синдрому «гомологічної крові», синдрому гострої легеневої недостатності; імунологічної хвороби (трансплантат проти господаря).

-забезпечується можливість використання крові для трансфузій та її компонентів малих термінів зберігання; підвищення лікувального (антианемічного) ефекту трансфузії, більш швидке післяопераційне відновлення об’єму циркулюючої крові завдяки стимуляції гемопоезу перед- операційною кроводачею та більш високою ефективністю трансфузій аутокрові, або її компонентів; відсутність імунодепресивного ефекту внаслідок трансфузії алогенної крові.

-зменшується, а в ряді випадків ліквідується, проблема забезпечення хірургічних операцій компонентами донорської крові взагалі та малих термінів зберігання зокрема; зберігаються запаси компонентів донорської крові, що дає певний економічних ефект; забезпечуються кров’ю та її компонентами хворі рідких груп, в яких ускладнено перехресне типування при підборі сумісної крові, особливо за системою HLA; забезпечуються психологічні переваги для хворого (використовується власна, а не чужа кров або її компоненти).

Переглянути файли: